Waterschap Rivierenland

Waterschap Rivierenland

Vacature informatie

Bedrijf: Waterschap Rivierenland

Locatie: Tiel

Opleidingsniveau:

Arbeidsvoorwaarden: Marktconform

Deze vacature is niet meer vacant

Waterschap Rivierenland is een dijkenwaterschap en landelijk gezien een hoofdrolspeler voor dijkverbetering. Het waterschap beheert en onderhoudt ca.1.100 km waterkering. En met het huidige programma  dijkverbetering en de nieuwe veiligheidsopgave van het Hoogwaterbeschermingsprogramma ligt er veel werk in het verschiet. Ook concretiseren wij innovaties in techniek, ontwerp en aanbesteden veelvuldig in de praktijk. Het uitvoeren van projecten gebeurt bij het waterschap volgens het principe van integraal projectmanagement (IPM). Ook worden marktpartijen, door het toepassen van geïntegreerde contracten, al in een vroegtijdig stadium bij de uitvoering betrokken. Om verder te kunnen zijn wij op zoek naar een vaste invulling van de huidige interim positie van Manager Programmabeheersing.

De Manager Programmabeheersing komt te werken binnen het Programmabureau Dijkverbetering. Binnen dit Bureau zijn onder leiding van de Projectdirecteur de IPM- rollen vertegenwoordigd. De manager Programmabeheersing vertegenwoordigt binnen dit team de IPM-rol van project-/programmabeheersing. Door het Bureau wordt sturing gegeven aan grootschalige dijkverbeteringsprojecten uitgevoerd aan primaire keringen uit vier landelijke dijkverbeteringsprogramma’s. De waarde van de projecten loopt op tot ca. 800 miljoen euro in de komende jaren en mogelijk meer.

Op het gebied van de bescherming tegen hoogwater liggen landelijk gezien de grootste opgaven bij de waterschappen Rivierenland en Groot Salland. Om die reden zoeken deze twee waterschappen de samenwerking op het gebied van waterveiligheid.

Met de huidige interim programmabeheerser is een ruime overlap voorzien zodat er voldoende tijd is om in te werken.

Over de functie
De Manager Programmabeheersing is lid van het management team van het Programmabureau en adviseert vanuit zijn rol mede t.a.v. de besluitvorming en geeft functioneel sturing aan de managers projectbeheersing in de projecten.
De Manager Programmabeheersing is verantwoordelijk voor de beheersing en structuur van het programma en haar projecten in de meest brede zin en geeft gevraagd en ongevraagd advies. De Manager Programmabeheersing geeft de interne opdrachtgever de zekerheid dat het programma als totaal effectief is, dat het wordt uitgevoerd volgens afspraak en dat de programma- en projectdoelen worden behaald.

Taken:

 • Bewaakt en zorgt voor het verder structureren en optimaliseren van informatievoorziening, standaarden, procedures, richtlijnen en werkwijzen m.b.t. de aanpak van WSRL.
 • Geeft inhoud aan het controleren van en adviseren over beheersing van risico’s, strategieën, business cases, ramingen, bestuursvoorstellen, etc. En zorgt voor duidelijke kaders en systemen.
 • Bevordert de samenhang en verbinding tussen de zes aspecten van programma-beheersing: scope-, plannings-, financieel-, kosten-, risico-, en document-management.
 • Zorgt voor coördinatie en kwaliteitsborging van zowel de interne- als externe managementrapportages.
 • Borgt en ziet er op toe dat de doelen met de processen, de planningen en de financiën van de projecten en het beleid van het waterschap verbonden worden.
 • Zorgt voor het (totaal) inzicht op het gebied van programmabeheersing dijkverbetering.
 • Zorgt ervoor dat inzicht bestaat in de actuele financiële stand van het programma en de geprognosticeerde eindstand.
 • Risicomanagement staat centraal om een maximale bijdrage te leveren aan het realiseren van de projectdoelen. Risico’s zijn dan ook inzichtelijk, betrouwbaar en op een juiste manier in ramingen en planningen verwerkt.
 • Heeft een toetsende rol en stimuleert het lerend en corrigerend vermogen van met name de projectbeheersers.
 • Stelt jaarlijks een auditplan op en zorgt voor correcte en tijdige uitvoering
 • Fungeert als extra driver voor kwaliteit, tijdigheid en rechtmatigheid.
 • Overziet met een positief  kritische en integrale blik de velden van het waterschap en haar afdelingen, van de Programmadirectie Ruimte voor de Rivier, het programma en haar projecten.
 • Vertaalt veranderende omstandigheden naar baseline consequenties, risico’s, processen e.d.
 • Zorgt voor goedkeuring en vastlegging van wijzigingen in scope, geld en tijd.
 • Draagt er aan bij programma- en projectbeheersing te laten leven in de organisatie, waaronder het risico denken.

Over de arbeidsvoorwaarden en mogelijkheden
Het salaris voor deze functie ligt tussen de €3.560,00 en €5.085,00 bruto per maand bij een werkweek van 36 uur (schaal 12). Inschaling zal gebeuren n.a.v. opleiding en ervaring. Naast het maandsalaris heb je ook een individueel KeuzeBudget (IKB) ter waarde van ca. 20% van het salaris (inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering). Dit budget kun je inzetten voor verschillende doelen, waaronder verlof. Daarnaast bieden we uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden.

Functie-eisen

 • Beschikt minimaal over een HBO+/WO werk- en denkniveau.
 • Heeft minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als Manager Programma/project-beheersing in bij voorkeur complexe technische projecten en kent daarmee de bedrijfsmatige ins en outs van projectmatig werken en programma-aanpak.
 • Heeft minimaal 3 jaar ervaring met het aansturen c.q. coachen van een team specialisten op HBO- en academisch niveau.
 • Heeft de doelen scherp voor ogen en vertaalt deze naar kaders, richtlijnen en procedures en de implementatie ervan. En is in staat veranderende omstandigheden te vertalen naar consequenties en maatregelen voor het programma.
 • Kent de consequenties van de programma-aanpak voor de staande organisatie en ziet mogelijkheden de organisatie op dit punt te ontwikkelen.
 • Kennis van en ervaring met Prince2, RISMAN en SCB is een pre.
 • Heeft kennis en ervaring met het verzorgen van stukken voor besluitvorming en (financiële) verantwoording richting opdrachtgever en bestuur van de overheid.
 • Is proactief, vernieuwend, omgevingsbewust en heeft bovenal een ‘hands-on’- mentaliteit. 
 • Is op basis van kennis, vaardigheden en netwerk een sterke gesprekspartner voor interne en externe contacten.
 • Beschikt over de competenties: samenwerken, plannen en organiseren, ontwikkelen en flexibiliteit.

Reageren
Als je belangstelling hebt voor deze functie, reageer dan voor 15 februari 2015 via de sollicitatiebutton op onze website.

Contactpersoon
Als je meer informatie over de functie wilt, kun je, bij voorkeur per mail, contact opnemen met Johan Bakker, (jo.bakker@wsrl.nl) of René van den Berg (Rvanden.berg@wsrl.nl).

Kijk meer informatie over onze organisatie op onze website www.waterschaprivierenland.nl.

Een assesment en screening kunnen onderdeel uitmaken van de procedure.

Waterschap Rivierenland stelt er geen prijs op dat bedrijven op basis van deze advertentie ongevraagd hun diensten aanbieden.

Vacature informatie

Bedrijf: Waterschap Rivierenland

Locatie: Tiel

Opleidingsniveau:

Arbeidsvoorwaarden: Marktconform

Meer vacatures

Vacatures