Manager uitvoeringsprogramma HWBP

Bedrijf
Locatie
Doetinchem
Opleidingsniveau
WO
Arbeidsvoorwaarden
Uitstekend
Vakgebieden
Sectoren
Deze vacature is niet meer vacant

Werken bij Waterschap Rijn en IJssel is dynamisch, uitdagend en maatschappelijk nuttig. Onze organisatie staat nooit stil. De zorg voor waterveiligheid, -kwaliteit en -kwantiteit gaat continu door. Iedere medewerker zet zich daarvoor vanuit zijn eigen functie en specialisme met veel enthousiasme in. Dat doen zij vanuit een inspirerende werkomgeving met een open en collegiale sfeer. Er heerst een grote mate van vrijheid, zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid.

Zoek jij een dijk van een baan?

voor de organisatie, aansturing en uitvoering van onze dijkversterkingen zoeken wij een:

Manager uitvoeringsprogramma HWBP

Vanaf 1 januari 2017 worden de kwaliteit en veiligheid van primaire waterkeringen in Nederland beoordeeld op basis van nieuw beleid en een nieuwe normering. Niet alleen de hoogte van de norm verandert, maar ook de manier waarop waterkeringen worden beoordeeld en de wijze waarop dijkversterkingsprojecten worden georganiseerd. Waterkeringen waarvan blijkt dat zij niet voldoen aan de nieuwe norm, worden opgenomen op het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). In dit programma werken het Rijk en de waterschappen als alliantie samen om Nederland te beschermen tegen overstromingen.

Als gevolg van de nieuwe normering ziet Waterschap Rijn en IJssel zich gesteld voor een grote opgave. Ons uitvoeringsprogramma bestaat uit complexe dijkversterkingsprojecten, met een omvang van circa 100 kilometer, omgevingscomplexiteit en een lange doorlooptijd. Het waterschap richt daarom een specifiek uitvoeringsprogramma in op basis van het IPM-model van Rijkswaterstaat met een eigen manager HWBP. In de opstartfase functioneert de manager HWBP als kwartiermaker en is hij verantwoordelijk voor de inbedding van de HWBP-opgave in de organisatie. Hij wordt hierbij ondersteunt door een tijdelijke projectleider. De manager uitvoeringsprogramma HWBP draagt in belangrijke mate bij aan het overkoepelende programma Waterveiligheid.

De baan

 • Je bent ambtelijk opdrachtnemer en verantwoordelijk voor de integrale aansturing van het uitvoeringsprogramma HWBP en de dijkversterkingsprojecten die daarin zijn opgenomen. De focus ligt op het hebben van totaaloverzicht, het (in)richten en ontwikkelen van de verkenning-, planvorming- en -realisatiefase van de nog te ontwikkelen deeltrajecten alsook het aansturen en opstellen van deeltraject overstijgende kaderstelling en risicobeheersing. Je rapporteert rechtstreeks aan de directeur waterveiligheid.
 • Je bent In de opstartfase in de rol van kwartiermaker verantwoordelijk voor de inbedding van de HWBP-opgave in onze organisatie.
 • Je bent sparringpartner en hebt een intermediaire rol in een krachtig en professioneel samenspel tussen de bestuurlijk opdrachtgever, ambtelijk opdrachtgever op directieniveau, het programmateam HWBP en de projectmanagers van de HWBP-projecten, voor wie je als opdrachtgever functioneert. Daarnaast heb je een intermediaire rol tussen het uitvoeringsprogramma HWBP en de lijnmanagers die de personele capaciteit leveren voor het uitvoeringsprogramma.
 • Je zorgt voor de afstemming van een aantal grote, sterk met elkaar verweven, technisch complexe projecten met een grote politiek-bestuurlijke en maatschappelijke gevoeligheid in een (inter)nationale context en van strategisch belang voor de organisatie.
 • Je bent binnen de gestelde kaders op programma- en -projectniveau verantwoordelijk voor de realisatie en kwaliteit van de dijkversterkingsprojecten in hun onderlinge samenhang en bent verantwoordelijk voor het formuleren van de kwalitatieve en kwantitatieve personele behoefte voor zowel de primaire taken als de ondersteuning hiervan.
 • Je vertegenwoordigt het waterschap op strategisch niveau in regionale samenwerkingsverbanden en in de landelijke HWBP-alliantie.
 • Je bouwt en onderhoudt een netwerk met gelieerde en belanghebbende organisaties en verzorgt het accountmanagement.

Wat verwachten wij?

 • Je beschikt over een wo- werk- en -denkniveau en bent in staat vraagstukken helder te analyseren.
 • Je hebt ruime ervaring met het runnen van programma’s en het voorbereiden en realiseren van grote infrastructurele projecten in de rol van opdrachtgever en/of programma- of projectmanager binnen de overheid en bent bekend met de IPM-systematiek. Je hebt inzicht in de financiële, personele, juridische en organisatorische aspecten van projecten en hun impact op de omgeving.
 • Je weet effectief te functioneren in de HWBP-alliantie, beheerst het verwerven van draagvlak en het onderhandelen over belangen.
 • Je beschikt aantoonbaar over een relevant netwerk in de waterveiligheidswereld op een senior niveau en hebt brede kennis van en ervaring met het beleidsterrein hoogwaterbescherming en relevante aanverwante beleidsterreinen, bijvoorbeeld ruimtelijke ontwikkeling.
 • Je hebt inzicht en ervaring in het functioneren van het openbaar bestuur, de waterschapsorganisatie en de daarmee samenhangende besluitvormingscircuits.
 • Je bent vaardig in het ontwikkelen, uitdragen en toelichten van het programma en in het creëren van draagvlak binnen de organisatie, bij het bestuur en bij externe betrokken partijen.
 • Je bent initiatiefrijk, innovatief, ontwikkelings- en resultaatgericht en je beschikt over leidinggevende, communicatieve en adviesvaardigheden.
 • Je bent een uitstekende netwerker, verbinder en teamspeler.

Wij bieden

 • Een uitdagende en veelzijdige functie voor 36 uur per week in algemene dienst.
 • Afhankelijk van de werkervaring een salaris in schaal 13 conform cao voor de waterschappen.
 • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden in de vorm van een individueel keuze budget (IKB);
 • Goede opleidingsmogelijkheden (eigen budget).

Informatie en sollicitatie

Voor meer informatie bel je met Jan Lourens (directeur waterveiligheid), telefoon 0314-369700. Reacties kun je tot 14 mei 2018 via het online sollicitatieformulier op onze website versturen, t.a.v. Myriam Vlug, adviseur P&O.

Kijk voor meer informatie over onze organisatie op www.wrij.nl

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Vacature informatie

Bedrijf: Waterschap Rijn en IJssel

Locatie: Doetinchem

Opleidingsniveau: WO

Meer vacatures