Projectmanager/ procesmanager ‘kwartiermaker’ uitvoeringsprogramma HWBP

Bedrijf
Locatie
Doetinchem
Opleidingsniveau
HBO/WO
Arbeidsvoorwaarden
Uitstekend
Vakgebieden
Deze vacature is niet meer vacant

Werken bij Waterschap Rijn en IJssel is dynamisch, uitdagend en maatschappelijk nuttig. Onze organisatie staat nooit stil. De zorg voor waterveiligheid, -kwaliteit en -kwantiteit gaat continu door. Iedere medewerker zet zich daarvoor vanuit zijn eigen functie en specialisme met veel enthousiasme in. Dat doen zij vanuit een inspirerende werkomgeving met een open en collegiale sfeer. Er heerst een grote mate van vrijheid, zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid.

Zoek jij een dijk van een baan?

Voor de organisatie, aansturing en uitvoering van onze dijkversterkingen zoeken wij een:

Projectmanager/ procesmanager ‘kwartiermaker’ uitvoeringsprogramma HWBP

Vanaf 1 januari 2017 worden de kwaliteit en veiligheid van primaire waterkeringen in Nederland beoordeeld op basis van nieuw beleid en een nieuwe normering. Niet alleen de hoogte van de norm verandert, maar ook de manier waarop waterkeringen worden beoordeeld en de wijze waarop dijkversterkingsprojecten worden georganiseerd. Waterkeringen waarvan blijkt dat zij niet voldoen aan de nieuwe norm, worden opgenomen op het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). In dit programma werken het Rijk en de waterschappen als alliantie samen om Nederland te beschermen tegen overstromingen.

Als gevolg van de nieuwe normering ziet Waterschap Rijn en IJssel zich gesteld voor een grote opgave. Ons uitvoeringsprogramma bestaat uit complexe dijkversterkingsprojecten, met een omvang van circa 100 kilometer, omgevingscomplexiteit en een lange doorlooptijd. Het waterschap richt daarom een specifiek uitvoeringsprogramma HWBP in op basis van het IPM-model van Rijkswaterstaat met een eigen manager HWBP. In de opstartfase functioneert de manager HWBP als kwartiermaker en is hij verantwoordelijk voor de inbedding van de HWBP-opgave in de organisatie. Hij wordt bij het 'kwartiermaken' tijdelijk (1 a 1,5 jaar) ondersteunt door een projectmanager/ procesmanager. De projectmanager/ procesmanager helpt mee een spoorboekje te ontwerpen voor de implementatie van het uitvoeringsprogramma en de daarbij behorende kaderstelling en overlegvormen te ontwikkelen. Na het 'kwartiermaken' gaat de functie over in een IPM-rol in één van de HWBP projecten.

De baan

 • Je brengt samen met de manager HWBP de organisatieontwikkelingen in beeld en ontwikkeld een visie over de implementatie van de HWBP-opgave (grootschalige multidisciplinaire projecten) en zorgt voor draagvlak in het programmateam HWBP.
 • Je signaleert, inventariseert en analyseert maatschappelijke en politieke ontwikkelingen.
 • Je initieert en begeleidt daarvoor onderzoeken, risico-inventarisaties en toetst beleid van aanpalende terreinen op consequenties/ effecten op de HWBP-opgave.
 • Je adviseert het bestuur, directie en management over beleidsvorming en politiek gevoelige onderwerpen.
 • Je haalt in landelijke netwerken ervaringen op en brengt relevante opgedane kennis in, vertegenwoordigt het waterschap in voorlichtingsbijeenkomsten en afstemmingsoverleggen.
 • Je stelt een plan van aanpak voor deze ontwikkelingen op, werkt voorstellen uit, ontwerpt modellen en procedures, verkent, onderzoekt en verbindt de ontwikkelingen en bent daarmee verantwoordelijk voor de breed gedragen inbedding in de organisatie.
 • Je bewaakt de inhoudelijke voortgang van de organisatieontwikkeling en rapporteert daarover naar de manager HWBP.
 • Je stelt kaderstellende notities, beleidsnota's en -adviezen op, die het mogelijk maken met meerdere teams tegelijk aan de uitvoeringsopgave te werken.
 • Je initieert en adviseert over de toepassing van nieuwe methodes en technieken.

Wat verwachten wij?

 • Je beschikt over hbo+/wo-werk- en -denkniveau en bent in staat vraagstukken helder te analyseren.
 • Je hebt ruime ervaring in processen rondom grote projecten en je hebt inzicht in de financiële, personele en organisatorische aspecten daarvan.
 • Je hebt inzicht en ervaring in het functioneren van het openbaar bestuur, de waterschapsorganisatie en de daarmee samenhangende besluitvormingscircuits.
 • Je hebt vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen en toelichten van het organisatiebeleid en het creëren van draagvlak daarvan.
 • Je bent initiatiefrijk, innovatief, ontwikkelings- en resultaatgericht en je beschikt over communicatieve en adviesvaardigheden.
 • je bent een denker en een doener; bent analytisch scherp en beschikt over een helikopterview.
 • je durft oude kaders los te laten en benadert problemen vanuit verschillende invalshoeken.

Wij bieden

 • Een uitdagende en veelzijdige functie voor 36 uur per week in algemene dienst.
 • Afhankelijk van de werkervaring een salaris in schaal 12 conform cao voor de waterschappen.
 • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden in de vorm van een individueel keuze budget (IKB).
 • Goede opleidingsmogelijkheden (eigen budget).

Informatie en sollicitatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Lourens, directeur Waterveiligheid telefoon (0314) 369700. Kijk voor meer informatie over onze organisatie op www.wrij.nl

Reacties kun je tot 7 mei 2018 aanstaande via het online sollicitatieformulier op onze website versturen t.a.v. Myriam Vlug, adviseur P&O.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Vacature informatie

Bedrijf: Waterschap Rijn en IJssel

Locatie: Doetinchem

Opleidingsniveau: HBO/WO

Meer vacatures