Beleidsadviseur Kwaliteit en Veiligheid

Bedrijf
Locatie
Nijmegen
Opleidingsniveau
WO
Arbeidsvoorwaarden
Uitstekend
Vakgebieden
Sectoren
Deze vacature is niet meer vacant

Voor het team adviseurs van de Concernstaf Kwaliteit en Veiligheid zoeken wij een ervaren adviseur op het gebied van (stuur)informatie over kwaliteit van zorg en het inzetten van die informatie in het (zorg)proces. De beleidsadviseur:

 • maakt beleidsvoorstellen rondom het ontwikkelen, onderhouden, prioriteren en valideren van stuurinformatie voor de externe verantwoording en interne sturing op ziekenhuisbrede thema’s (al dan niet JCI-gerelateerd) en dashboards;
 • zorgt dat de bestaande stuurinformatie intern beschikbaar en toegankelijk is om in de planning en controlcyclus mee te sturen en extern beschikbaar is voor de verantwoording;
 • adviseert de Raad van Bestuur en het Platform kwaliteit en veiligheid op het gebied van prioritering van stuurinformatie, rekening houdend met stuurinformatiebehoefte en -mogelijkheden, (toekomst)wensen en innovaties binnen het Radboudumc;
 • is verantwoordelijk voor de communicatie over de prioritering van en beleid rondom stuurinformatie binnen het Radboudumc en creëert Radboudbreed draagvlak voor de gemaakte keuzes;
 • is verantwoordelijk voor het valideren van gegevens volgens het ziekenhuisbrede protocol;
 • werkt nauw samen met de productgroep Business Intelligence & Analytics binnen het Radboudumc, die verantwoordelijk is voor het ontwikkelen van de stuurinformatie en informatiemanagement dat het elektronisch patiëntendossier beheert;
 • participeert waar nodig in NFU-samenwerkingsverbanden omtrent het gebruik van data- en managementinformatie/ dashboards en innovaties;
 • neemt deel aan de expertgroep Dossieranalyse Zorggerelateerde Schade en coördineert dit thema vanuit de CSKV;
 • adviseert over (de dataverzameling voor) de HSMR, OLO en heropnames.

Profiel

 • Academische opleiding waarbij dataverzameling en -verwerking een grote rol speelt zoals een onderzoeksopleiding Biomedische wetenschappen;
 • Ruime ervaring met het uitzetten van (kwalitatieve) metingen en het valideren van deze gegevens. Een PhD op dit thema is een pre;
 • Houdt gemakkelijk het overzicht en je kunt dat ook overbrengen aan anderen;
 • Brengt complexe vraagstukken terug tot concrete actiestappen;
 • Herkent jezelf in de volgende eigenschappen: teamspeler, sociaalvaardig, hands-onmentaliteit en organisatiesensitief;
 • Tot slot herken je jezelf in de Radboud manier van werken.

Organisatie

De Concernstaf Kwaliteit & Veiligheid ondersteunt (de afdelingen van) het Radboudumc bij het realiseren van de strategie ‘a significant impact on healthcare’. Met programma’s zoals JCI, het UMC-brede kwaliteits- en veiligheidsprogramma en met MijnRadboud geven we invulling aan de strategische onderdelen aantoonbare kwaliteit en persoonsgerichtheid. Het team adviseurs speelt daarin een coördinerende, verbindende, initiërende en adviserende rol. Daarnaast faciliteren de adviseurs de Raad van Bestuur en afdelingsleiding door het leggen van verbinding tussen concernbeleid en afdelingsbeleid. Eind juni 2017 behaalde het Radboudumc de eerste JCI-accreditatie.

Het team adviseurs coördineert en regisseert het vervolg daarop in samenwerking met het Platform Kwaliteit en Veiligheid. Bij de Concernstaf Kwaliteit en Veiligheid werken naast het team adviseurs collega’s aan audits (IWKV), programmacoördinatie, klachtenbemiddeling en het toetsen van wetenschappelijk onderzoek. Inhoudelijk werken wij samen met de onderzoeksafdeling IQ healthcare en onze collega’s van Procesverbetering & Implementatie (PVI).

Het Radboudumc

Het Radboudumc wil voorop lopen in de ontwikkeling van duurzame, innovatieve en betaalbare gezondheidszorg. En daarmee aan de gezondheid van mens en maatschappij in Nederland en daarbuiten. Onze missie is dan ook: 'To have a significant impact on healthcare'. Bekijk zelf hoe dat zich uit in onze strategiefilm.

Lees meer over wat werken bij het Radboudumc betekent en hoe jij daaraan kan bijdragen.

Opmerkingen en contactinformatie

Arbeidsvoorwaarden

 • Het betreft een contract voor bepaalde tijd, 1 jaar met uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd.
 • Het aangeboden dienstverband is voor 32 uur per week.
 • De inschaling is in overeenstemming met de zwaarte van de functie.

Voor alle aanvullende vragen over de functie kun je contact opnemen met mr. Wilma Boeijen, directeur Concernstaf Kwaliteit en Veiligheid, via (024) 365 56 92 of Wilma.Boeijen@radboudumc.nl. (Gebruik het e-mailadres alleen voor informatie. Voor solliciteren gebruik het online sollicitatieformulier).

Bij indiensttreding vragen wij om een verklaring omtrent gedrag (VOG) en vindt er een screening plaats op basis van het aangeleverde cv. De procedure hiervoor verloopt via de afdeling HR van het Radboudumc.

Lees meer over de arbeidsvoorwaarden en sollicitatieprocedure binnen het Radboudumc.

Graag solliciteren vóór 6 april via het online sollicitatieformulier. Het eerste gesprek is gepland op maandag 9 en vrijdag 13 april 2018.

Acquisitie naar aanleiding van onze vacatures stellen wij niet op prijs.

Vacature informatie

Bedrijf: Radboudumc

Locatie: Nijmegen

Opleidingsniveau: WO

Meer vacatures