Directeur Projectenbureau

Boer & Croon

Vacature informatie

Bedrijf: Boer & Croon

Locatie: Drenthe

Opleidingsniveau:

Arbeidsvoorwaarden: Marktconform

Deze vacature is niet meer vacant

Directeur Projectenbureau

De Provincie Drenthe zet zich nadrukkelijk in voor een actief werkgelegenheidsbeleid. En ook niet zonder succes. Uit onderzoek is gebleken dat uiteenlopende provinciale activiteiten en initiatieven op dit vlak in de afgelopen jaren duidelijk positieve werkgelegenheidseffecten hebben gehad. Maar de huidige economische situatie vraagt om nog meer inzet en vooral nog meer samenwerking tussen alle betrokken partijen.

De Provincie Drenthe wil graag een impuls geven aan die samenwerking en heeft daarom een bureau in het leven geroepen, dat als taak heeft om vanuit bestaande visies meer dynamiek te genereren en dat tevens kan stimuleren dat diverse partijen concrete projecten oppakken die leiden tot werkgelegenheid. Het bureau moet een verbindende rol hebben door het samenbrengen van partijen voor ideeën en voor projectinitiatieven. Het adviseert over financiering en begeleidt (de start van) projecten. De provincie monitort of deze projecten tot het afgesproken resultaat komen en de beoogde effecten ook daadwerkelijk optreden.

De provincie zet bij dit alles in op verbinding en samenwerking met stakeholders als NOM, Syntens, Kamer van Koophandel, gemeenten, kennisinstellingen, marktpartijen en belangenorganisaties. Het projectbureau acteert in dat netwerk.

Wij zoeken voor de Provincie Drenthe een slagvaardige Directeur Projectenbureau die:

  • in staat is (provinciaal) beleid om te zetten in concrete uitvoering en kan hulp bieden bij het opstarten van projecten
  • kan optreden als katalysator van ideeën en slagvaardig kan acteren in het netwerk van stakeholders
  • partijen samen brengt en van nature een verbindende houding heeft
  • zorgt voor een proactieve bijdrage in dit veld en op dit beleidsterrein
  • bij uitstek een zakelijk persoon is, met goede relaties in het bedrijfsleven van Drenthe, het MKB, onderwijsinstellingen, organisaties als de KvK etc.
  • een netwerker pur sang is, die ook beschikt over de nodige politieke affiniteit en bij voorkeur al contacten in Den Haag en Brussel heeft
  • een echte voortrekker is, een pionier, een aanjager
  • gemakkelijk initiatief neemt en daarbij anderen goed mee kan krijgen

Functie-eisen

U beschikt over bij de functie passende opleiding(en) en werkervaringen.

Voorwaarden

Het betreft een benoeming voor bepaalde tijd, vooreerst gesteld op twee jaar. Het betreft een functie voor minimaal 3 dagen per week. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Seerp Leistra via 020-3014325

Vacature informatie

Bedrijf: Boer & Croon

Locatie: Drenthe

Opleidingsniveau:

Arbeidsvoorwaarden: Marktconform

Meer vacatures

Vacatures