Strateeg Energietransitie

Bedrijf
Locatie
Zwolle
Opleidingsniveau
WO
Arbeidsvoorwaarden
Uitstekend
Vakgebieden
Sectoren
Deze vacature is niet meer vacant

Kun jij voor de strategische uitwerking zorgen van de regionale energiestrategieën voor Twente en West-Overijssel.

Provincie Overijssel heeft voor haar locatie in Zwolle een vacature voor een Strateeg Energietransitie.

In navolging van de klimaatdoelstellingen die in het Verdrag van Parijs zijn afgesproken, wil de provincie Overijssel de strategische functie op het gebied van energietransitie versterken. Zij wil daarbij de vertaling maken naar provinciaal niveau. Om de transitie te kunnen maken naar een vrijwel CO2-loze energievoorziening in 2050 is er behoefte aan een duidelijke visie en strategie. Deze dient als basis voor een middellange termijndoelstelling voor 2030 welke is opgenomen in de Omgevingsvisie. Het is het vervolg op het lopende programma Nieuwe Energie 2017 2023.

Het programma Nieuwe Energie Overijssel is een stevig programma waarmee de eerste stappen gezet worden in de transitie naar het duurzaam voorzien in de eigen energiebehoefte. Voor de langere termijn gaat het om een forse volgende stap die op nationaal niveau moet leiden tot 80-95% reductie van de CO2-emissie. De omvang van het programma onderstreept de gemaakte afspraken en ambities van decentrale overheden om naar een duurzaam Nederland toe te werken. Gericht op de langere termijn is een versterking van de strategische invulling voor de kerntaak energie noodzakelijk om de ambities te kunnen realiseren.

Een strategische invulling die enerzijds is gericht op het uitwerken van regionale energiestrategieën voor Twente en West-Overijssel voor 2030 en anderzijds op scenario’s passend bij de doelstellingen voor 2050. Het gaat dan om duurzame opwekking van energie, energiebesparing en duurzame mobiliteit. Deze strategie is onderdeel van een nationaal programma voor energietransitie, dat door de decentrale overheden aan het nieuwe kabinet is voorgesteld. Er wordt samen met de gemeenten en waterschappen, bedrijven en maatschappelijke organisaties in Overijssel vorm aan gegeven.

Energietransitie is regionaal sterk verbonden aan andere complexe transities. Voorbeelden hiervan zijn klimaatverandering en adaptatie, de overgang naar een circulaire economie, verduurzaming van het landelijk gebied en slimme mobiliteit. Omdat deze transities plaatsvinden in dezelfde fysieke ruimte moet er integraal naar strategieën en maatregelen gekeken worden. Er zijn verschillende strategische vraagstukken die aan de orde zijn, zoals:

  • de strategie voor verduurzaming van de warmtevoorziening bij de uitfasering van aardgas;
  • de verduurzaming van de mobiliteit, rol en invloedsfeer van decentrale overheden;
  • het ondernemerschap om de transitie te versnellen.

Wat ga je doen als Strateeg Energietransitie?

Als strateeg vervul je voor de provincie een belangrijke rol in het (h)erkennen van signalen uit de omgeving. Ook de ontwikkelingen die je daar ziet kun je vertalen naar de koers van de organisatie. Je bent daarom altijd op zoek naar nieuwe ontwikkelingen, ideeën, technologieën en inspiratiebronnen. Daarmee geef je (binnen de kaders van de visie en de missie) aan de strategie van de organisatie op de langere termijn.

Je beweegt je zowel binnen als buiten de organisatie op politiek-bestuurlijk, ambtelijk en wetenschappelijk niveau. Je signaleert, verzamelt informatie, doet kennis en inspiratie op creëert win-win situaties door te lobbyen. Hiermee lever jij jouw bijdrage aan de implementatie van het strategisch beleid van de organisatie.

Samengevat zorg je voor: 

  • een degelijke advisering aan bestuurders, directieleden en het Concern Managementteam
  • het opbouwen van een (duurzaam) netwerk met relevante externe partijen
  • een betekenisvolle bijdrage aan de ontwikkeling van een Nationaal Programma Energietransitie vanuit de ontwikkeling van regionale energiestrategieën
  • een goede belangenbehartiging in externe overlegvormen (zoals nationale/provinciale commissies en overlegstructuren) 

We zoeken een collega voor 36 uur per week. Het gaat in eerste instantie om een periode van 12 tot 15 maanden met de mogelijkheid tot verlenging. Wij denken hierbij aan een detachering of eventueel een tijdelijke aanstelling.

Wat breng jij mee?

Wij vinden het belangrijk dat je inzicht hebt in maatschappelijke, politiek-bestuurlijke, economische, sociale en technologische ontwikkelingen. Ook ben je thuis in het functioneren van het openbaar bestuur. Je beschikt over procesmanagementvaardigheden en weet effectief te werken met en in (informele) netwerken en teams. Heb jij specialistische theoretische kennis op het gebied van energie en breng jij vaardigheden mee in het ontwikkelen en uitdragen van strategieën? Ben jij werkzaam (geweest) bij de nationale planbureaus, onderzoeksinstellingen of energietransitie op nationaal niveau vanuit bijvoorbeeld een ministerie? Dan willen we je zeker aanmoedigen om te solliciteren op deze vacature! 

Wat biedt Provincie Overijssel jou?

Jij krijgt voor deze functie afhankelijk van je ervaring een salaris van minimaal 4.016,67 en maximaal 6.501,81 (schaal 14) bij een 36urige werkweek. Daarnaast krijg je een Individueel Keuze Budget van circa 21% van je jaarsalaris waar onder andere je vakantiegeld, eindejaarsuitkering en bovenwettelijk verlof is ondergebracht. Je bepaalt zelf binnen grenzen wanneer en waarvoor je het budget inzet.

De provincie Overijssel staat voor een uitdagende en inspirerende werkomgeving. Wij zijn een moderne werkgever met betrokken, ondernemende en vakkundige medewerkers. Werken op basis van je talenten vinden wij belangrijk, daarom wordt je takenpakket daar zo veel mogelijk op afgestemd. Je krijgt bij ons veel ruimte om jezelf verder te ontwikkelen door middel van cursussen en opleidingen. Samen met je collega’s werk je binnen een informele werksfeer waar je ook kunt flexwerken.

Bekijk onze werkomgeving op www.werkenbijoverijssel.nl.

Jouw plek binnen onze organisatie

Je gaat aan de slag bij het programma Nieuwe Energie Overijssel waarin het opwekken, transporteren, besparen en slim gebruiken van groengas, biomassa, duurzame elektra en warmte centraal staan. Je wordt aangesteld bij de eenheid Economie en Cultuur, een van de acht eenheden binnen de provincie Overijssel. Jouw eenheid bestaat uit de teams Leiding & Strategie en Beleid & Realisatie. Je gaat nauw samenwerken met strategisch adviseurs op andere beleidsterreinen als economie, ruimte, water en natuur en het team voor het programma Nieuwe Energie Overijssel 2017 - 2023.

Meer informatie over deze vacature

Voor vragen over de functie en procedure kun je contact opnemen met Arnout Potze, teamleider op 038 499 8219.

Solliciteren op de functie van Strateeg Energietransitie

Je kunt solliciteren tot 7 januari 2018 via onze sollicitatiepagina.

Voor in je agenda

  • Het 1e gesprek vindt plaats op 15 januari 2018
  • Het 2e sollicitatiegesprek is op 26 januari 2018
  • Het 3e gesprek vindt plaats op 30 januari 2018

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.0

Vacature informatie

Bedrijf: Provincie Overijssel

Locatie: Zwolle

Opleidingsniveau: WO

Op zoek naar een baan?
Wij helpen je graag!