Rector Sioo

Sioo

Vacature informatie

Bedrijf: Sioo

Locatie: Utrecht

Opleidingsniveau: WO

Arbeidsvoorwaarden: Uitstekend

Solliciteren

Sioo is een interuniversitair centrum voor organiseren, veranderen, adviseren en leidinggeven. Sioo biedt opleidingen in verander- en organisatiekunde voor consultants, verandermanagers, managers met een veranderopgave en bestuurders.

In de leerprogramma’s werken deelnemers aan succesvolle verandering en positionering van hun eigen organisatie. Daarbij worden ze geïnspireerd en ondersteund door wetenschappers en ervaren docenten. In de opleidingsprogramma’s wordt een brug geslagen tussen wetenschappelijk gefundeerde theorie en de praktijk van organisatie- en veranderprocessen. Ontwikkeling van professionals wordt gestimuleerd door verdieping in kennis, verbreding van het eigen handelingsrepertoire, reflectie op eigen handelen en door het zelf kiezen van een positie in vraagstukken van veranderen en vernieuwen. Daarbij staat de eigen praktijk centraal: de ontwikkeling van het individu en die van de organisatie gaan hand in hand.

Sioo  voert ook in-company programma’s uit. Uitgangspunt is dat de leerprocessen bijdragen aan de ontwikkeling en strategische positionering van organisaties en aan de professionalisering van leidinggevenden en adviseurs.

Deze ontwerpfunctie van vernieuwende leerprocessen is een kerncompetentie van Sioo. 

Sioo investeert in kennisontwikkeling door eigen onderzoek. Daarbij kiest Sioo bewust voor toepassing van theorie in organisatie-, advies- en veranderkunde. Sioo deelt nieuwe kennis met anderen door publicaties, vakbijeenkomsten en congressen. 

Sioo is een netwerkorganisatie met 200 docenten en 7500 alumni die wordt ondersteund door een professionele staf van 15 mensen.

Rector

De unieke positie van Sioo in Nederland is gebaseerd op hoge kwaliteit van opleidingen, vernieuwende leerconcepten en een sterke reputatie in organisatie-, advies- en veranderkunde. Sioo is toonaangevend en vernieuwend. De directeur/bestuurder met als titel rector draagt hieraan bij. De rector van Sioo is inspirerend naar klanten, docenten, alumni en medewerkers en heeft een gezaghebbende positie in het vakgebied van waaruit prikkelende perspectieven worden geboden.

Taken rector

De rector is gesprekspartner voor mensen op bestuurlijke en leidinggevende posities in organisaties en instellingen. Hij houdt, als boegbeeld naar buiten, de reputatie van Sioo hoog in relaties met klanten en partners. De rector draagt bij aan continuïteit door een intellectueel stimulerende koers, een financieel gezonde bedrijfsvoering en de ontwikkeling van nieuwe business.

De rector appelleert aan de toekomstambities van Sioo die tot stand zijn gekomen in samenspraak met Raad van Toezicht, partners, docenten en medewerkers. Toekomstambities worden beeldend en inspirerend uitgedragen en doortastend gerealiseerd. De rector stimuleert dat verschillende perspectieven op het vakgebied naast elkaar kunnen blijven bestaan en weet deze perspectieven met elkaar te verbinden. 

De rector stimuleert programmamanagers tot vernieuwingen en ondernemerschap. De rector introduceert nieuwe inhoudelijke thema’s in de organisatie en identificeert nieuwe doelgroepen waar Sioo zich op kan richten. Daardoor vormt de rector een brug tussen de snel veranderende buitenwereld en de wereld van de Sioo programma’s. De rector is betrokken in de kernactiviteiten van Sioo en consulterend naar programmamanagers en leermanagers. De rector is zakelijk kaderstellend en corrigerend. Met programmamanagers worden jaarlijks afspraken gemaakt over hun inzet en bijdrage aan de activiteiten en resultaten van Sioo.

Programmamanagers

Programmamanagers zijn verantwoordelijk voor een portefeuille van programma’s: de inhoud en het ontwerp van specifieke programma’s, programmavernieuwing, marktpositionering, werving van deelnemers, contractering van docenten, contacten met docenten, deelnemers en klanten, uitdragen van programma’s naar buiten en daarmee voor omzet, rendement en continuïteit van programma’s.

Dagelijkse leiding

De rector van Sioo geeft richting aan de toekomst van Sioo en heeft de dagelijkse leiding onder toezicht van de Raad van Toezicht. De dagelijkse leiding behelst:

 • Zorg voor gezonde financiële positie en continuïteit als zelfstandig instituut.
 • Vaststellen inhoudelijke strategische koers in overleg met RvT en programmamanagers.
 • Beslissen over investeringen in vernieuwing in overleg met RvT en programmamanagers.
 • Profilering van Sioo naar universiteiten, advieswereld, overheid en bedrijfsleven.
 • Samen met programmamanagers onderhouden van docenten- en alumninetwerk.
 • Stimuleren van marktpositie Sioo door publicaties, congressen, onderzoek.
 • Initiëren en begeleiden van innovatie in programma’s en de ontwikkeling van nieuwe programma’s.
 • Uiteindelijke verantwoordelijkheid voor personeelsbeleid, informatiebeleid en marketing

Competenties en posities

De rector is bij voorkeur als hoogleraar verbonden aan een Nederlandse universiteit. Een gepromoveerde lector of UHD komt ook in aanmerking voor de functie. De rector beschikt over een nationaal en internationaal netwerk van organisatiewetenschappers in universiteiten en van organisatie-adviseurs.

De rector werkt binnen Sioo nauw samen met een zakelijk directeur. De zakelijk directeur geeft leiding aan het ondersteunend personeel en is verantwoordelijk voor de dagelijkse bedrijfsvoering, waaronder: financiële administratie, informatievoorziening, personeelsbeleid en marketing en communicatie.

De rector beschikt over:

 • Een krachtig netwerk in de advieswereld, het bedrijfsleven, de overheid en de wetenschap.
 • Een reputatie op het terrein van organiseren, veranderen, adviseren en leidinggeven. 
 • Afgeronde wetenschappelijke opleiding in organisatiekunde, bedrijfskunde of sociale wetenschappen, uitmondend in een wetenschappelijke promotie.
 • Gevoel voor en kennis van nieuwe thema’s in de markt (nieuwe organisatievormen, impact van technologie e.d.) en de vaardigheid deze om te zetten in nieuwe programma’s of op te nemen in bestaande programma’s.
 • Ervaring met het publiceren van artikelen in wetenschappelijke en vaktijdschriften en met het redigeren van boeken voor leiders en professionals in organisatie- en veranderkunde.
 • Ervaring met het leidinggeven aan vernieuwing in een professionele netwerkorganisatie.
 • Ervaring met het ontwikkelen en verzorgen van post-academisch onderwijs in organisatie- en veranderkunde.
 • Ervaring met het ontwerpen en begeleiden van strategische leerprocessen in organisaties voor leidinggevenden en professionals.
 • Ervaring met het leidinggeven aan een onafhankelijk kennis- en opleidingsinstituut dat in concurrentie met anderen haar ambities waarmaakt. 
 • Kwaliteiten om leiding te geven aan een netwerk van wetenschappers en professionals die zich vanuit hun eigen expertise verbonden voelen met Sioo.
 • Kwaliteiten in het onderhouden en versterken van contacten met universiteiten, advieswereld, overheid en bedrijfsleven.

Honorering

De honorering van de rector is overeenkomstig de honorering van een hoogleraarpositie aan een Nederlandse universiteit. De arbeidsvoorwaarden zijn overeenkomstig het Algemeen Rijksambtenaren Reglement.

Als u interesse heeft in deze vacature verzoeken wij u voor 1 december 2017 uw cv en motivatie toe te sturen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Ard Pieter de Man op telefoonnummer 06 83 52 69 45 of via email

Vacature informatie

Bedrijf: Sioo

Locatie: Utrecht

Opleidingsniveau: WO

Arbeidsvoorwaarden: Uitstekend

Solliciteren

Meer vacatures

Vacatures