CIO / Manager Datacare

Bedrijf
Locatie
Houten
Opleidingsniveau
WO
Arbeidsvoorwaarden
Uitstekend
Vakgebieden
Deze vacature is niet meer vacant

Over ONVZ

ONVZ is een landelijk opererende zorgverzekeraar, zonder winstoogmerk. Zij zorgt voor haar klanten door hen te helpen en te inspireren bij een goed en gezond leven. In gezondheid en bij ziekte. Dat doet zij met veel enthousiasme en met kennis van zaken. ONVZ volgt permanent de ontwikkelingen in de gezondheidszorg. Zij speelt hier pro-actief en vanuit een eigen, unieke positie op in. ONVZ wordt door haar klanten al jaren gezien als een van de beste zorgverzekeraars. Toch is zij is continue bezig haar dienstverlening te verbeteren. Denken in mogelijkheden en kansen, kijken naar wat wél kan in plaats van naar wat niét kan. Vanuit haar kracht als zorgverzekeraar stimuleert zij preventieve maatregelen. Samen met deskundige verzekeringsadviseurs levert zij topkwaliteit voor zowel individuen als organisaties. ONVZ telt circa 450.000 verzekerden (middelgrote verzekeraar) en 400 medewerkers.

Ontwikkelingen in de markt, veranderingen in klantgedrag en technologische ontwikkelingen vragen om een andere manier van werken en een andere organisatiestructuur. Van een hiërarchisch model naar samenwerkende clusters (3). Daarbij past verantwoordelijkheid nemen, focus op strategie en uitvoering, wendbaar zijn en blijven. Met altijd het klantbelang als uitgangspunt.

Het cluster Datacare

Met het vormen van het cluster Datacare zet ONVZ haar digitale transformatie centraal. Het cluster is een relevante speler voor de realisatie van de digitale agenda van ONVZ. Zij doet dit vanuit de herijkte doelstelling van ONVZ: de beste zorgverzekeraar zijn en een belangrijke plek in het leven van de klant innemen waar het gaat om preventie, hulp en inspiratie bij een goed en gezond leven.

Datacare heeft als primaire taak het data- en informatiegedreven werken bij ONVZ te ontwikkelen. Daarbij zal zij onder meer nieuwe digitale applicaties ontwikkelen en aandacht houden voor de bestaande systemen die een cruciale rol spelen in de bedrijfsvoering. Een deel van de uitvoerende activiteiten is belegd bij externe leveranciers. 

Binnen het cluster Datacare werkt een groot aantal specialisten op gebieden als (agile) software development, data & informatie, technologie en strategie & regievoering. Het gaat daarbij om circa 60 professionals, ondersteund door een flexibele schil van circa 15 externen. Waar mogelijk werken deze vakmensen samen in multidisciplinaire teams.

Wat verwacht ONVZ van de CIO / Manager Datacare?

De Manager van het cluster Datacare is de sleutelspeler in de digitale transformatie van ONVZ: het realiseren van een data- en informatiegedreven organisatie. Hij of zij maakt deel uit van het team dat zich richt op de dagelijkse aansturing van ONVZ die is gericht op maximale klantbeleving, innovatie en continue verbeteren, financieel verantwoord handelen en compliant zijn. De CIO / Manager Datacare is daarnaast lid van het bestuursteam van ONVZ dat focust op de (strategische) ontwikkeling van ONVZ als geheel.

Vanuit deze rol draagt de CIO / Manager Datacare vanuit zijn/haar vakgebied bij aan de totstandkoming en ontwikkeling van de vernieuwing van de organisatie. Hij/zij is daarbij op de hoogte van de in de branche en bij vergelijkbare organisaties voorkomende trends en kan deze vertalen naar mogelijkheden voor ONVZ.

Daarnaast:

 • Faciliterend leidinggeven aan de operationele activiteiten van het cluster Datacare met de aandachtsgebieden: software development, data & informatie, technologie en strategie & regievoering.
 • Ontwikkelen van de digitale strategie van ONVZ in samenspraak met de Raad van Bestuur en het Clustermanagement.
 • Gevraagd en ongevraagd advies geven aan de clusters over data- en informatiegedreven werken.
 • Optimaliseren van alle software development activiteiten, gebaseerd op agile technieken om de gewenste digitale klantbeleving te realiseren.
 • Verantwoording dragen voor de optimale organisatie van IT-activiteiten, gedeeltelijk in regie, waarbij externe leveranciers worden aangestuurd.
 • Voeren van een verantwoord financieel en risicobeleid.
 • Zorgen voor het tot stand komen van en uitvoering geven aan het clusterjaarplan.

Wat is de plaats in de organisatie?

De CIO / Manager Datacare rapporteert aan de Raad van Bestuur.

Welke functie-eisen zijn van belang?

De CIO / Manager Datacare heeft relevante managementervaring en is in staat om op inspirerende en faciliterende wijze leiding te geven op basis van de ONVZ-waarden: deskundig, persoonlijk, stijlvol, wendbaar en met durf. Is door zijn of haar ondernemende persoonlijkheid steeds op zoek naar nieuwe kansen en weet de juiste mensen bij elkaar te krijgen om het beste resultaat te bereiken. Legt bewuste focus op de persoonlijke ontwikkeling van mensen en versterkt hun creatieve houding ten opzichte van hun werk. Is bekend met de sociaaleconomische en politieke context waarin een zorgverzekeraar opereert. Heeft kennis van de maatschappelijke rol en functie van een zorgverzekeraar en inzicht in de belangen van relevante stakeholders. Heeft daarnaast een heldere visie op de vier werkgebieden van het cluster Datacare en is in staat om deze visie te blijven ontwikkelen als gevolg van de dynamische omgeving binnen het zorgverzekeringsveld.

Daarnaast beschikt de CIO / Manager Datacare over:

 • Afgeronde WO-opleiding.
 • Minimaal 8 jaar managementervaring of vergelijkbare relevante ervaring op het terrein van informatievoorziening.
 • Aantoonbare ervaring met het toepassen van agile werken, projectmatig werken, Lean IT en data- en informatiegedreven werken.
 • Een duidelijke visie over de digitale transformatie van organisaties en het realiseren en uitvoeren van een digitale agenda.
 • Concrete ervaring binnen een omgeving die onderhevig is (geweest) aan verandering en innovatie 
  (als gevolg van technologische ontwikkelingen).
 • Strategisch inzicht in het vakgebied informatievoorziening.
 • Risk awareness, met de durf om verantwoorde risico’s aan te gaan.
 • Ervaring in een adviesrol op strategisch niveau. 

ONVZ zoekt een CIO / Manager Datacare als leider en coach, die ontwikkelaar is, resultaatgericht, mensgericht, kader stellend, ruimte gevend, stimulerend waar het kan en beslissend waar het moet.

Herkent zich in de competenties klantgerichtheid, initiatief, samenwerken en zelfontwikkeling. Is een echte netwerker, resultaatgericht en omgevingsbewust. Vindt het prettig om te werken in een open en transparante organisatie. Stelt eigen ego niet centraal, maar denkt vanuit de ander.

Wat maakt deze positie aantrekkelijk?

Sterke invloed technologie: Digitale transformatie staat centraal bij ONVZ. Dit heeft invloed op de organisatiestructuur, leiderschap en cultuur. De CIO / Manager Datacare speelt in deze transitie een uitermate relevante rol. De onderneming heeft daarbij voldoende schaalgrootte om dit professioneel uit te voeren, echter de overzienbare omvang ervan maakt dat het proces overzichtelijk en wendbaar is. 

Maatschappelijke relevantie: ONVZ is actief in de betekenisvolle branche van zorg en gezondheid en handelt zonder winstoogmerk.  Zij wil een belangrijke plek in het leven van haar verzekerden innemen waar het gaat om preventie, hulp en inspiratie bij een goed en gezond leven. Dit doen de medewerkers met plezier en kennis van zaken. Er wordt gehandeld vanuit intrinsieke motivatie. 

Grote ambitie: Bij ONVZ heerst grote betrokkenheid om met elkaar iets neer te zetten, de beste te zijn en te blijven. Samenwerken, het samen doen en van elkaar leren zijn key. ONVZ is continue scherp en alert op ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn om haar dienstverlening nog verder te verbeteren. Bijzonder is dat deze ambitie steeds de grote drijvende kracht is. Niet berusten in de beste te zijn, maar met drive en passie strijden om beter te worden.

Sollicitatie

Indien deze functie u aanspreekt en u meent aan de gestelde kwalificaties te voldoen, dan zien wij uw reactie graag tegemoet. U kunt direct solliciteren via dit formulier op onze website. In het veld Opmerkingen geeft u aan ‘ONVZ CIO’.

Meer informatie?

Voor meer inhoudelijke informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Piet Hein de Sonnaville of Marleijn de Groot van Schaekel & Partners.

De contactgegevens zijn: pietheindesonnaville@schaekel.nl en marleijndegroot@schaekel.nl 

Over Schaekel & Partners

De beste mensen worden gevonden

Organisaties die de ambitie hebben de beste mensen aan te trekken, werken met Schaekel & Partners. In onze visie wordt de beste kandidaat voor een positie namelijk gevonden, deze meldt zich niet vanzelf. Schaekel & Partners kent hen of vindt hen. Wij bieden bedrijven een objectieve keuze van kandidaten. Dat is onze kracht. 

Wij richten ons op management- en specialistische functies rondom de bedrijfsvoering met een focus op Operations & ICT. 

Schaekel & Partners is opgericht in 1987 en gevestigd in Utrecht.

Vacature informatie

Bedrijf: ONVZ

Locatie: Houten

Opleidingsniveau: WO

Meer vacatures