Programmaleider Stedelijk Strategieteam

Bedrijf
BMC
Locatie
Amsterdam
Opleidingsniveau
WO
Arbeidsvoorwaarden
Marktconform
Deze vacature is niet meer vacant
Over de functie

Als integraal strategisch team zorgt team Strategie voor een effectieve aanpak van stedelijke strategische vraagstukken zoals

duurzaamheid, verstedelijking of kansenongelijkheid. Beginnen jouw handen al te jeuken om het topmanagement en bestuur van

Amsterdam te adviseren over deze belangrijke stedelijke vraagstukken? Kun jij adviezen goed afstemmen op verschillende rollen binnen het openbaar bestuur? Heb je oog voor de organisatorische impact van strategische besluiten? En werk je graag met veel verschillende collega’s? Dan is de functie Programmaleider bij team Strategie geknipt voor jou!

Werkzaamheden

 • Je adviseert het gemeentelijk management team en bestuur over de aanpak van domeinoverstijgende, stedelijke opgaven op de middellange termijn;
 • Je geeft vorm aan opgaven en opdrachten op stedelijk niveau en werkt hierin samen met opdrachtgevers uit het gemeentelijk management team;
 • Je managet de uitvoering van een divers portfolio aan strategische projecten binnen de strategische agenda van de stad. Dit doe je in afstemming met de adviseurs die actief zijn in de onderscheiden afdelingen en beleidsterreinen;
 • Je bouwt een netwerk binnen de organisatie en draagt er zorg voor dat relevante kennis bij elkaar komt;
 • Je geeft functioneel leiding aan de projectteams die werken aan verschillende, dynamische opgaven;
 • Je legt verbindingen tussen de strategische opgaven en de lobby-agenda.
Functie-eisen
 • Je beschikt over een afgeronde wo-opleiding;
 • Je hebt minimaal tien jaar ervaring op gebied van strategische advisering en het begeleiden van teams, waarvan minimaal vijf jaar in een consultantrol bij een strategisch adviesbureau;
 • Je hebt kennis van en ervaring met de thema’s Duurzaamheid, Financiën, methodisch en begeleiden van hoogopgeleide medewerkers;
 • Je hebt aantoonbare ervaring met het aansturen van eigenzinnige teams;
 • Je hebt aantoonbare ervaring in het opstellen en uitdragen van adviezen op directieniveau;
 • Je bent breed geschoold en getraind in projectmatig werken, ervaring met diverse methodes voor strategievorming en analyse, bijvoorbeeld de 7 step Problem-Solving methode van McKinsey.
Competenties
 • Analytisch vermogen: kan hoofd- en bijzaken onderscheiden, een vraagstelling in onderdelen uitsplitsen en logische verbanden leggen tussen de verschillende deelaspecten;
 • Besluitvaardig: neemt besluiten als de situatie daarom vraagt. Hakt knopen door en schept duidelijkheid;
 • Resultaatgericht: concrete doelen als uitgangspunt nemen voor het eigen gedrag en hieraan vasthouden totdat het doel bereikt is;
 • Verantwoordelijk: is aanspreekbaar op eigen handelen en/of dat van anderen en neemt de consequenties;
 • Ontwikkelingsgericht: is gericht op leren en ontwikkelen in werk en zoekt actief feedback op;
 • Cultureel, politiek en bestuurlijk sensitief: laat blijken goed geïnformeerd te zijn over vakinhoudelijke, organisatorische, maatschappelijke, politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en weet deze effectief te benutten voor de eigen functie of organisatie.
Arbeidsvoorwaarden
 • Werken in een divers en ambitieus team
 • Een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar. Een detacheringsovereenkomst behoort ook tot de mogelijkheid.
 • Je salaris is maximaal € 7.269,- bruto per maand (salarisschaal 14) op basis van 36 uren per week (2022)
 • Werken in een diverse stad met goede bereikbare locaties in Amsterdam en de kans je te blijven ontwikkelen. Ons interne opleidingscentrum, de Amsterdamse School, biedt verschillende opleidingen, ontwikkeltrajecten en begeleiding in het werk waardoor je jezelf kunt blijven uitdagen.
 • Een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, o.a. opname in het ABP-pensioenfonds, een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering en een Individueel Keuzebudget van 17,05% van jouw jaarsalaris. Je kunt dit inzetten om bijvoorbeeld extra verlofuren te kopen.
Bedrijfsinformatie

De organisatie

Werken in de mooiste stad van Nederland, wie wil dat nou niet? Het kan bij de gemeente Amsterdam. Amsterdam is volop in beweging en heeft een bijzondere aantrekkingskracht. Die aantrekkingskracht heeft de hoofdstad de afgelopen jaren vele nieuwe Amsterdammers, een ongekende dynamiek en economische en culturele voorspoed gebracht. Het succes mag er zijn: elk jaar weer komen er steeds meer mensen in Amsterdam wonen, werken en op bezoek. De stad acteert op regionaal, stedelijk en lokaal niveau. De organisatie van de gemeente Amsterdam wil sneller en beter kunnen voldoen aan de opgaven waar de stad voor staat. De focus ligt op het behalen van resultaten voor bewoners en ondernemers in de stad en op betere samenwerking tussen de verschillende onderdelen binnen de gemeente.

Bestuur en Organisatie

De organisatie van de gemeente Amsterdam bestaat uit: Bestuur en Organisatie, de clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en

Informatie, Interne Dienstverlening en zeven stadsdelen. Bestuur en Organisatie is een strategisch, flexibel, professioneel en resultaatgericht onderdeel dat zich in de advisering en ondersteuning primair richt op het college, de burgemeester, de raad, de gemeentesecretaris en het Gemeentelijk Management Team (GMT). Bestuur en Organisatie bestaat uit zes directies en een staf.

Directie Bestuurs- en Managementadvisering De directie Bestuurs- en Managementadvisering bestaat uit de afdelingen

Bestuursadvisering, Public Affairs en Bestuurlijke Projecten, Kabinet Burgemeester en het Stedelijk Strategieteam. De adviseurs van de directie

adviseren het college en het gemeentelijk management team (GMT) over politiek gevoelige, strategische en domeinoverstijgende thema’s, waaronder de groei van de stad, de relatie tussen Burger en Overheid, regionale en lokale samenwerking en de coördinatie van de relaties met de rijksoverheid en Europa.

Afdeling Strategie

Strategie draagt bij aan de ontwikkeling van stedelijk strategisch beleid en voert jaarlijks circa vijftien projecten uit rondom thema’s als de energietransitie, verstedelijking, polarisatie, digitalisering en kansenongelijkheid. Dit doen we in de opdracht van het gemeentebestuur en de ambtelijke top.

Als integraal strategisch team zorgt deze afdeling voor een effectieve aanpak van stedelijke strategische vraagstukken. Stedelijke strategische vraagstukken zijn bijvoorbeeld:

- Vraagstukken voor de stad met potentieel grote maatschappelijke effecten op een termijn van 3 tot 10 jaar;

- Vraagstukken de op meerdere clusters van toepassing zijn of meerdere cluster raken;

- Vraagstukken die een grote maatschappelijke en/of politiek-bestuurlijke belangstelling hebben of juist nauwelijks.

Het team werkt opgavegericht. De opgaven die door het team worden opgepakt hebben voor de stad grote maatschappelijke effecten op middellange termijn en raken aan meerdere clusters van de gemeente Amsterdam.

Inclusiviteit en diversiteit

Uiteraard staat deze vacature open voor iedereen die zich hierin herkent. We geloven dat diverse teams van belang zijn voor ons als lerende organisatie, die voorop wil blijven lopen in de wereld van werk. Want juist verschillen tussen mensen zorgen voor groei. Van collega's, klanten, kandidaten en daarmee van BMC. Heb jij een uniek talent? We ontmoeten je graag.

Vacature informatie

Bedrijf: BMC

Locatie: Amsterdam

Opleidingsniveau: WO

Meer vacatures