Teammanager Specialistisch Maatwerk Bestaanszekerheid

Bedrijf
Locatie
Amsterdam
Opleidingsniveau
HBO/WO
Arbeidsvoorwaarden
Uitstekend
Vakgebieden
Sectoren
Deze vacature is niet meer vacant

In het kort

 • Doelgericht en op coachende stimulerende wijze sturing geven aan beleidsontwikkeling en vernieuwing in het sociaal domein
 • (Proces-)begeleiden van professionals, waarbij je bereid bent om steeds een stap extra te zetten. Je helpt onze professionals hetzelfde te doen. 

Zo draag je bij aan de gemeente Amsterdam

WPI gaat werken volgens de Amsterdamse Maatwerkmethode. Deze methodiek ondersteunt de professionals bij het centraal stellen van de Amsterdammer en het belang van afstemming met ketenpartners. Uitgangspunt van de methodiek is dat in het gesprek met de Amsterdammer telkens wordt gekeken welke stap nodig is om dichter bij het gewenste doel te komen. Daarbij wordt gekeken wat er in “de weg” zit om dit te kunnen doen en dan wordt er gesproken over een doorbraak. Deze doorbraak kan nodig zijn binnen het eigen domein of bij die van een ketenpartner. 

Als de gewenste doorbraak niet lukt, kan de professional afstemming zoeken met een maatwerkcoach. Verreweg de meeste doorbraken zijn mogelijk binnen bestaande kaders (wet en regelgeving). Soms vraag dit een expliciete afwijking en dan werken we met de maatwerkdriehoek. Deze maatwerkdriehoek wordt gebruikt als onderbouwing (en legitimatie) voor een afwijkend besluit (specialistisch maatwerk). Om ervoor te zorgen dat het specialistisch maatwerk op het vlak van inkomen/bestaanszekerheid, ongeveer op dezelfde manier wordt gerealiseerd, organiseert WPI de specialistische maatwerkroute bestaanszekerheid  binnen één team, het specialistisch maatwerkteam.  Deze maatwerkroute komt tot stand in nauwe samenwerking met het stedelijk werkend Doorbraakteam. Professionals kunnen via de maatwerkcoach of direct contact opnemen met de experts die met mandaat kunnen meedenken of afwijken gewenst proportioneel en onderbouwd is.

Inrichting nieuw team

Afgelopen jaar is de directie Werk Participatie Inkomen (WPI) gereorganiseerd. Dit is een zeer intensief traject geweest. Per 1 januari is de nieuwe organisatie van kracht. Bij de afdeling Werk en Veiligheid wordt om bovenstaande te faciliteren een nieuw team gevormd. De experts in dit team komen voort uit het escalatieteam (voorheen ook onder W&V) en het Maatwerk Ontwikkelteam. Het gaat in totaal om 15 fte (op termijn). Naast vraagbaak en maatwerkadvies voor doorbraken heeft het team ook enkele aanvullende taken zoals adviseur voor casuïstiek van de ombudsman, Partner van de Meldpunten Zorg en Woonoverlast waaronder caseload van multi-probleemgezinnen bij de Buurtteams en Ouder- en Kindteams etc. 

Deze functie vraagt jouw inzet op twee taken: beleidsontwikkeling en management. Deze twee taken verschillen op inhoudelijk vlak, maar vragen tegelijk wel een verwant profiel aan vaardigheden en kennis.

In deze veelzijdige rol geef je sturing aan het Specialistisch Maatwerkteam Bestaanszekerheid. 

De focus ligt hierbij op samenhang in werkzaamheden en brede samenwerking binnen het Sociaal Domein (o.a via het stedelijk doorbraakteam) om doorbraken op organisatie overstijgende casuïstiek te bewerkstellingen. Het zelfstandige team heeft een grote mate van beslissingsbevoegdheid om het eigen werk in te richten, aan te sturen en uit te voeren om deze opgave verder te brengen. Je spreekt medewerkers aan op hun persoonlijk leiderschap en motiveert hierin de ontwikkeling en hanteert hierbij de prestatiedialoog.

Daarnaast begeleid je de professionals om resultaten te vertalen naar verbetervoorstellen in het primaire proces/ en of beleid. Dit betekent dat je in staat bent de mensen te trainen om kwesties op tactische en strategische wijze te adresseren. Je hebt aandacht voor diversiteit en inclusie en zorgt voor ontwikkelmogelijkheden van de medewerkers. Hierin faciliteer je het leren en ontwikkelen van zowel nieuwe als zittende medewerkers. Je investeert in vitaliteit, wendbaarheid en vakmanschap en voert het HR-beleid uit voor de medewerkers. 

Verder krijg je de opdracht mee om kwestiemanagement in te richten als klanten tegen problemen aanlopen die wij niet zelf kunnen oplossen (“een kwestie”). 

Dit doe je op een gemiddelde werkdag

 • Inrichten van het werkproces – samen met collega’s en sturing geven aan het team.
 • Als lid van het managementteam bijdragen aan de doorontwikkeling van de afdeling
 • Samenhang en integraliteit brengen aan de opgave door samenwerking met verschillende interne en externe partijen.
 • Opstellen plan van aanpak op welke wijze wij de collega’s in en buiten de organisatie kunnen helpen met maatwerk. Deze feedback koppel je terug naar de organisatie.
 • Bijdragen aan het ontwikkelen en/of (op basis van o.a. wet- en regelgeving) bijstellen van het uitvoeringsbeleid van de afdeling en van de directie op effectiviteit, efficiëntie, realisatie en klantgerichtheid.
 • Signalen vanuit de uitvoering in brengen in de beleidscyclus en resultaten vertalen naar verbetervoorstellen in het primaire proces/ en of beleid.
 • Vertalen van het beleid van de organisatie naar gewenste output en producten of diensten voor het eigen team.
 • Leiding geven aan projecten zoals het inrichten van kwestiemanagement bij WPI team- of afdeling overstijgend. Je bent het eerste aanspreekpunt voor de voortgang.
 • Schakelen op directieniveau over kwesties. Je zit vaak om de tafel over inhoudelijke kwesties.
 • Opstellen memo voor besluitvorming in het directieteam (opdrachtformulering, financiering, governance).

En verder

 • handel je doelgericht. Je laat je niet leiden door zaken die niet of te weinig van doen hebben met het gewenste eindresultaat. Je durft de grenzen van beleid en uitvoering op te zoeken om het doel te bereiken.
 • maak je verbinding en houd je rekening met de belangen van betrokken partijen. Je bent in staat om deze -indien nodig- met elkaar in overeenstemming te brengen.
 • definieer je de essentie van zaken vanuit totaal verschillende invalshoeken en kom je op basis daarvan tot originele oplossingen of ideeën.
 • anticipeer je op verschillende situaties en kansen. Je volgt ontwikkelingen in verwante of ondersteunende vakgebieden
 • geef je medewerkers ruimte om met eigen ideeën en voorstellen te komen. Je stimuleert en ondersteunt eigen initiatieven
 • ben je bewust van je belangrijkste drijfveren en handel je van daaruit. 

Dicht bij de Amsterdammers

Werken voor Amsterdam betekent werken voor ruim 850.000 Amsterdammers. We zorgen ervoor dat Amsterdam een aantrekkelijke hoofdstad is en blijft. Waar het fijn is om te wonen, te werken en naar school te gaan. Met ruimte voor ondernemers en bezoekers. Werken voor Amsterdam doen we met zo’n 19.000 verschillende collega’s. Die zichzelf steeds weer uitdagen en zich ontwikkelen, om samen met de Amsterdammers het beste voor de stad te doen. Samen, met trots en vooral met hart voor de stad.

Het team

Wij zijn een afdeling in ontwikkeling waarbij wij ervan overtuigd zijn dat continu verbeteren en ontwikkelen de kracht van onze afdeling is. Daarom draag je actief bij aan de verdere professionalisering en doorontwikkeling van het team/de afdeling. 

Wil je nog meer weten over werken bij gemeente Amsterdam? We laten graag onze medewerkers aan het woord: verhalen van onze medewerkers

Dit breng je mee

Al onze collega’s verschillen. In functie, leeftijd, afkomst, karakter, dromen en hobby’s. Daar zijn we trots op, want al die verschillen zorgen voor betere resultaten voor onze stad. Dus wie jij ook bent: je bent welkom binnen onze gemeente. Voor deze functie zien we ook graag:

 • hbo/wo werk- en denkniveau;
 • relevante kennis en ervaring met integraal management en strategische advisering
 • een beleids- of projectachtergrond
 • ervaring met schrijven van memo’s
 • ervaring met en kennis van wet- en regelgeving relevant voor WPI, waaronder Participatiewet, Wet inburgering, RMC, (etc.) in de breedte van het Sociaal Domein
 • kennis van en ervaring met continu leren en verbeteren
 • kennis van de Amsterdamse Maatwerk Methode is een pre, maar niet noodzakelijk. Belangrijker is het dat je begrijpt wat deze methode inhoud en toe kunt passen.
 • affiniteit met de doelgroep en het probleem.

Goed voor Amsterdam. Goed voor jou.

Als teammanager specialistisch Maatwerk team Bestaanszekerheid kom je ons 32 -36 uur  per week versterken en kun je rekenen op:

 • een bruto maandsalaris tussen € 4.343,- en € 5.960,- (schaal 12) op basis van een 36-urige werkweek. Het exacte salaris wordt afgestemd op de opleiding, kennis en ervaring die je meebrengt;
 • een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar met mogelijkheid op vast contract indien je nog niet in dienst bent bij gemeente Amsterdam
 • een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar met mogelijkheid op vast contract indien je reeds werkzaam bent bij gemeente Amsterdam en je hebt nog geen vast contract.
 • het behouden van je huidige arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd binnen gemeente Amsterdam en daarbij overplaatsing, indien je reeds werkzaam bent bij gemeente Amsterdam en een vast contract hebt.
 • *interne vacatures zijn opengesteld voor gemeentepersoneel en uitzendkrachten die minimaal 6 maanden achtereenvolgens voor de gemeente Amsterdam werken. Op externe vacatures kan iedereen solliciteren.
  • ontwikkel- en opleidingsmogelijkheden. Met onze interne expertise voor algemene opleidingen, maatwerkontwikkeltrajecten en begeleiding in het werk kan je jezelf blijven uitdagen;
  • een individueel keuzebudget (IKB) van 17,05% van jouw salaris dat je kunt gebruiken voor bijvoorbeeld extra pensioenopbouw, extra verlofdagen;
  • een pensioenregeling bij ABP, het pensioenfonds voor overheid en onderwijs;
  • een reiskostenvergoeding van € 0,10 per kilometer, tot 45 kilometer enkele reis woon-werkafstand voor het aantal dagen dat je op kantoor werkt;
  • flexibiliteit als het gaat om je werktijden en -plek. Met de Amsterdamse Digitale Werkplek kan je inloggen waar én wanneer je wilt;
  • een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering; en een mobiele telefoon;
  • Hy­bri­de wer­ken: de ge­meen­te Am­ster­dam is gestart met hy­bri­de wer­ken. Dit be­te­kent voor jou dat je des­ge­wenst deels thuis en deels op kan­toor werkt, af­han­ke­lijk van je werk­zaam­he­den. Je mag thuis­werk­mid­de­len aan­vra­gen om je werk­plek thuis arbo con­form in te rich­ten. Reis­kos­ten wor­den deels ver­goed in­dien je reist naar je werk­lo­ca­tie. Een thuis­werk­ver­goe­ding is on­der­deel van de lo­pen­de cao-on­der­han­de­lin­gen. 

Kijk hier voor het overzicht van alle overige arbeidsvoorwaarden.

Heb je nog vragen?

Over de functie kun je: Marlies Jurrius, afdelingsmanager benaderen, via m.jurrius@amsterdam.nl, 06 - 15097227.

Over de sollicitatieprocedure kun je: Hafida Mouyah, P&O-adviseur benaderen via m.mouyah@amsterdam.nl, 06 - 22807195. 

Solliciteren naar deze baan

 • Kom doen waar je goed in bent en waar wij kijken wat werkt! Solliciteer via onze
 • De selectieprocedure start meteen na de sluitingstermijn van 11 maart 2022 en duurt gemiddeld 3 tot 6 weken;
 • Het gesprek bestaat uit 2 rondes. De 1e ronde bestaat uit een elevator pitch. De 2e ronde uit een schrijfopdracht.
 • Heb je onze interesse gewekt, dan ontvang je een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek. We plannen dan een (video)gesprek met je in.
 • Zien we onvoldoende raakvlakken, dan ontvang je een e-mail;
 • Deze vacature staat gelijktijdig intern en extern uit. Medewerkers van de gemeente Amsterdam hebben voorrang in de procedure;
 • Elke collega die ons komt versterken moet een recente Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanleveren;
 • Wil je de vacaturetekst nog eens nalezen? Sla deze dan op want na de sluitingstermijn is de tekst niet meer zichtbaar.

We willen een diverse en inclusieve organisatie zijn, die ruimte biedt aan iedereen. Diversiteit is een kracht die we gebruiken om betere resultaten te halen voor de stad. We streven naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam, met alle verschillen. Onze vacatures staan open voor iedereen, tenzij in de tekst iets anders staat.

Ongevraagde acquisitie door bemiddelingsbureaus stellen we niet op prijs en kan leiden tot uitsluiting bij onze andere wervingsacties. Ook het ongevraagd sturen van cv’s door bureaus aan onze medewerkers zien we als acquisitie. Deze cv’s nemen we niet in behandeling.

Vacature informatie

Bedrijf: Gemeente Amsterdam

Locatie: Amsterdam

Opleidingsniveau: HBO/WO

Meer vacatures

Op zoek naar een baan?
Wij helpen je graag!