Traineeship consultant sociaal domein

Bedrijf
Locatie
Utrecht
Opleidingsniveau
WO
Deze traineeship is niet meer vacant

Ben jij een (bijna) afgestudeerde masterstudenten sterk geïnteresseerd in het sociaal domein? Heb je talent voor het vak vanorganisatie-adviesen wil jij bijdragen aan de transformatie en het doorontwikkeling van het sociaal domein in Nederland? Dan is hettraineeship sociaal domeinbij Berenschotiets voor jou!

Watgajedoen als traineesociaal domein?

Per 1 oktober 2021 start je als trainee bij het team Sociaal Domein Berenschot en werk je vier dagen in de week mee aan afwisselende opdrachten binnenhetsociaal domein, allemaal onder begeleiding van ervaren adviseurs uit hetteam Sociaal Domein.Zo kun je aan de slag gaan met vraagstukkenop het snijvlak van strategie en beleid,bedrijfsvoering, organisatieontwikkeling, digitalisering en inrichtings- en samenwerkingsvraagstukken.De vrijdag staat in het teken van jouw persoonlijke ontwikkeling, waar je samen met andere trainees (o.a. van andere adviesgroepen) alles leert om als professioneel adviseur te werken. Zo ga je onder anderen aan de slag met soft- enhardskills, het uitvoeren van een traineeopdracht, coaching trajecten en intervisie.Op deze manier bouw je jouw kennis en vaardigheden in korte tijd flink uit, waarbij jouw eigen initiatief en ideeën zeer welkom zijn. Uiteraardwordtje bij dit alles goed begeleid door een ervaren adviseur. Binnen één jaar maak je dus een vliegende start binnen hetadviesvak!

Als trainee ben je een duizendpoot: je doet onderzoek, neemt interviews af, geeft presentaties, schrijft mee aan rapporten en offertes, vervult de rol van projectsecretaris, bent lid van diverse project- en acquisitieteams en meer. Binnen Berenschot heerst een cultuur waar ieders input gewaardeerd wordt, jouw ideeën als trainee zijn net zo waardevol als die van meer ervaren adviseurs.

Met wie werk je samen?

Wij voeren opdrachten uit vooruitvoeringsorganisaties, gemeenten en ministeries. Zo zitten we bijvoorbeeld aan tafel bijjeugdzorginstellingen, welzijnsinstellingen, sociale diensten,sw-bedrijven,het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,bestuurders vangemeenten en branche- en koepelorganisaties. Onze adviseurs binnen het sectorteam opereren op het snijvlak van strategie en bedrijfsvoering, organisatieontwikkeling en inrichtings- en samenwerkingsvraagstukken.

Je werkt dus voor opdrachtgevers uit het helesociaal domein. Zo gevarieerd als de opdrachtgevers zijn, is ook de inhoud van vraagstukken. Geen dag is dus hetzelfde, dat vraagt dus veel flexibiliteit van je! Benieuwd naar recent uitgevoerde opdrachten? Kijk dan naar onze klantcases .

Daarnaast werk je veel samen met collega’s uit jouw sectorteam Sociaal Domein, datonderdeelis van debredere adviesgroepZorg en Maatschappelijke Ontwikkeling(ZMO). Jouw team bestaat uit zo’n20hoogopgeleide professionalsdiezelfstandig of in teams opdrachtgeversadviseren.

Slimme mensen met een duidelijke mening, maar wel vanuit stevige kennis en professionaliteit. Naast de serieuze inhoud is er veel ruimte voor humor, gezelligheid en – zodra de coronamaatregelen het weer toelaten – leuke activiteiten, zoals vrijdagmiddagborrels, werkoverleggen op bijzondere locaties en zelfs af en toe een weekend samen weg.En niet alleen vanuit deZMO adviesgroep, maar ook samen met alle Berenschot collega’s van andere adviesgroepen.

“Hettraineeshipbinnen team Sociaal Domein bij Berenschot sprak me meteen aan door de inhoudelijk uitdagende vraagstukken en de fijne en sociale manier van werken. Je werkt altijd in een team en kan als trainee diverse onderwerpen en type onderzoeken binnen het Sociaal Domein aftasten. Daarnaast krijg je hele goede trainingen om jezelf en je consulting skills verder te ontwikkelen.”Irene vanEldink- consultant sociaal domein

Watneemje mee?

Berenschot is een verzameling vanveel verschillendepersoonlijkheden. We kijken dan ook vooral of je daar een goede toevoeging aan bent.Wat zeker helpt is een flinke dosis ambitie en enthousiasme, gecombineerd met nieuwsgierigheid en de drive om werk te doen dat van betekenis is voor de maatschappij. Je werkt graag zelfstandig, maar evenzo graag samen.Het lijkt je geweldig om na te denken over de actuele vraagstukken binnen het sociaal domein,waarbijjejebezighoudt met zowel kwalitatieve als kwantitatieveonderzoeken.Enkele voorbeelden zijnhet aanpakken van de uitdagingen in de jeugdzorg, thema’s als armoede, schulden, inburgeringen participatie, en de vormgeving van maatschappelijke ondersteuning in Nederland. Maar ook hoe gemeenten de oplopendefinanciëletekorten rond de uitvoering van vrijwel alle wettelijke taken in het sociaal domein het hoofd kunnen bieden.
Verder heb je een scherp analytisch vermogen, kun je ideeën goed op papier verwoorden en beschik je over politiek-bestuurlijke sensitiviteit. En je hebt:

  • (bijna) een masterstudieafgerond in de richting vanbestuurskunde, bedrijfskunde, economie, financieel of juridisch, met uitstekende cijfers;
  • eenbovengemiddelde interesse inhet sociaal domein en hetadviesvak.
Wat krijg je van ons?

Berenschot levert ruim 80 jaar onafhankelijk advies aan de overheid en het bedrijfsleven. Het leeuwendeel in de Nederlandse adviesmarkt, maar we zijn ook actief in België en hebben een EU-vestiging. We hebben dus de nodige ervaring en met 350 hoogopgeleide medewerkers hebben we ontzettend veel kennis in huis. Kennis die we graag delen, met onze opdrachtgevers én met elkaar. Daarin heeft iedereen zijn eigen verantwoordelijkheden. We kennen geen partnerstructuur, wel korte lijnen en veel vrijheid.Daarnaastkrijg je:

  • salaris, 27 vakantiedagen, een goede pensioenregeling, laptop en mobiel;
  • een jaarcontract. Heb je het traineeprogramma succesvol doorlopen? Dan verlengen wij je contract voor onbepaalde tijd;
  • toegang tot ons traineeprogramma vol extra trainingen adviesvaardigheden en adviesopdrachten onder begeleiding van trainers.
Is dit de baan voor jou?

Verras ons uiterlijk27juni2021met jouw cv, cijferlijst en motivatie,waaruito.a.blijkt dat jij excelleert op academisch en maatschappelijk gebied.Je kunt eenvoudigsolliciteren via de onderstaande sollicitatiebutton.

Ben je benieuwd naar onstraineeshipen wil je alles weten over het werken als junior adviseur sociaal domein bij Berenschot? In onze Q&A op 21junivan14:00 tot 15.00 uur beantwoorden we al je vragen over onstraineeshipbinnen het sociaal domein. Meld je snel aan via Irene van Eldik .

Heb je nog vragen overdit Berenschottraineeship?Kijkop deze pagina , lees de ervaringen van eerdere trainees of neemcontact op met Wouter Poels of Irene van Eldik Zij staanje graag te woord.

Je hebt gesolliciteerd.En nu?

Wij laten je na de sluitingsdatum weten of jein aanmerking komt voor dittraineeship. Als dat zo is, dan nodigen we jou uit voor een online assessment dat in week van 28 juni 2021 plaatsvindt. Op basis van de resultaten nodigen wij je uit voor de sollicitatiegesprekken op ons kantoor. Zo kun je kennis maken met toekomstige collega’s, sfeer proeven en alles te weten komen op inhoud. Dit vindt plaatst tussen 5 juli 2021 en 12 juli 2021.Is er na de gesprekken nog steeds wederzijdse interesse, dan vragen we je nog een assessment te doen op 20 juli 2021 of 22 juli 2021. Blijkt ook daaruit dat je een echte jonge Berenschotter bent, dan gaan we over tot een mooi aanbod.

Werving- en selectiebureaus, leg de telefoon maar weer neer. Wij werven liever zelf.

Traineeship informatie

Bedrijf: Bedrijf: Berenschot

Locatie:

Opleidingsniveau: WO

Arbeidsvoorwaarden:

Meer traineeships