Traineeship onderwijs consultant

Bedrijf
Locatie
Utrecht
Opleidingsniveau
WO
Sectoren
Deze traineeship is niet meer vacant

Ben jij(bijna) afgestudeerd masterstudenten sterk geïnteresseerd in onderwijs?Heb je talent voor het vak vanorganisatie-adviseuren wil je aande slag met vraagstukken die iets bijdragen aan de maatschappij?Danis hettraineeshiponderwijsbij Berenschotiets voor jou.

Watgajedoenalstraineeonderwijs?

Als trainee bij Berenschot start je op 1oktober2021 en maak je in één jaar een vliegende start met hetadviesvak.Onder begeleiding van ervaren adviseursuithetsectorteam Onderwijswerk jedirect mee aandiverseopdrachten. Vraagstukkenop het snijvlak van strategie en beleid, bedrijfsvoering, organisatieontwikkeling, digitalisering en inrichtings- en samenwerkingsvraagstukken.

Als trainee ben jeeen duizendpoot: je doet onderzoek, neemt interviews af, geeft presentaties, schrijft mee aan rapporten en offertes,vervult de rol van projectsecretaris,bent lid van diverse project- en acquisitieteamsen meer.

Daarnaastwerk je aan een persoonlijk ontwikkelplanengroei jesamen met andere traineesinhetadviesvakdoor opleiding, het uitvoeren van praktijkcases en een traineeopdracht.Op deze manier bouw je jouw kennis en vaardigheden in korte tijd flink uit, waarbij jouw eigen initiatief en ideeën zeer welkom zijn. Uiteraard wordt je bij dit alles goed begeleid door een ervaren adviseur.

Met wie werk je samen?

Je werkt veel op locatie bij jouw opdrachtgevers;onderwijsinstellingen (van PO tot universiteiten), overheden (gemeenten en Rijk) en gelieerde organisaties in het brede onderwijsdomein.

Daarnaast werk je veel samen met collega’s uit jouw sectorteam Onderwijs, datonderdeelis van debredere adviesgroepZorg enmaatschappelijkeontwikkeling(ZMO). Jouw team bestaat uit zo’n45 hoogopgeleide professionalsdie opdrachtgeverszelfstandig of in teams opdrachtgeversadviseren.

Slimme mensen met een duidelijke mening, maar wel vanuit stevige kennis en professionaliteit. Naast de serieuze inhoud is er veel ruimte voor humor, gezelligheid en – zodra de coronamaatregelen het weer toelaten – leuke activiteiten, zoals vrijdagmiddagborrels, werkoverleggen op bijzondere locaties en zelfs af en toe een weekend samen weg.

Wat neem je mee?

Berenschot is een verzameling van persoonlijkheden. We kijken dan ook vooral of je daar een goede toevoeging aan bent.Wat zeker helpt is een flinke dosisambitieen enthousiasme, gecombineerd met nieuwsgierigheid en dedrive om werk te doen dat van betekenis is voor de maatschappij. Je werkt graag zelfstandig, maar evenzo graag samen. Verder heb je een scherp analytisch vermogen, kun je helder rapporteren en beschik je overpolitiek-bestuurlijkesenisitiviteit. En je hebt:

  • (bijna) een masterstudieafgerond met bovengemiddelde cijfers;
  • een bovengemiddelde interesse inhet onderwijs en hetadviesvak.
Wat krijg je van ons?

Berenschot levert ruim 80 jaar onafhankelijk advies aan de overheid en het bedrijfsleven. Het leeuwendeel in de Nederlandse adviesmarkt, maar we zijn ook actief in België en hebben een EU-vestiging. We hebben dus denodige ervaring en met 350 hoogopgeleide medewerkers hebben we ontzettend veel kennis in huis. Kennis die we graag delen, met onze opdrachtgevers én met elkaar. Daarin heeft iedereen zijn eigen verantwoordelijkheden. We kennen geen partnerstructuur, wel korte lijnen en veel vrijheid.Daarnaastbieden we:

  • salaris, 27 vakantiedagen, een goede pensionregeling, laptopen mobiel;
  • een jaarcontract.Heb je het traineeprogramma succesvol doorlopen? Dan verlengen wij je contract vooronbepaalde tijd;
  • toegang tot ons traineeprogramma vol extra trainingen adviesvaardigheden en adviesopdrachten onder begeleiding van trainers;
  • eentoffe clubwaarin je alle vrijheid krijgt om te ondernemen.
Is dit de baan voor jou?

Verras ons uiterlijk 27juni2021 met jouw cv, cijferlijst en motivatie,waaruito.a.blijkt dat jij excelleert op academisch en/ofmaatschappelijk gebied. Solliciteer eenvoudig via de onderstaande sollicitatiebutton!

Heb je nog vragen overdit Berenschottraineeship?Kijkop dezepagina , lees de ervaringen van eerdere trainees of neemcontact op met Thijs van den Berg .Hijstaat je graag te woord.

Je hebt gesolliciteerd. En nu?

Wij laten je na de sluitingsdatum weten of je in aanmerking komt voor dittraineeship. Als dat zo is, dan nodigen we jou uit voor een online assessment dat in de week van 28 juni 2021 plaatsvindt. Op basis van de resultaten nodigen wij je uit voor de sollicitatiegesprekken op ons kantoor. Zo kun je kennis maken met toekomstige collega’s, sfeer proeven en alles te weten komen op inhoud. Dit vindt plaatst tussen 5 juli 2021 en 12 juli 2021. Is er na de gesprekken nog steeds wederzijdse interesse, dan vragen we je nog een assessment te doen op 20 juli 2021 of 22 juli 2021. Blijkt ook daaruit dat je een echte jonge Berenschotter bent, dan gaan we over tot een mooi aanbod.

Werving- en selectiebureaus, leg de telefoon maar weer neer. Wij werven liever zelf.

Traineeship informatie

Bedrijf: Bedrijf: Berenschot

Locatie:

Opleidingsniveau: WO

Arbeidsvoorwaarden:

Meer traineeships