Afstudeeropdracht IT bij fusie en overname

Bedrijf
Locatie
Gouda
Opleidingsniveau
WO
Periode
3 - 6 maanden
Type
Afstudeerstage
Vergoeding
Marktconform
Vakgebieden
Deze stage is niet meer vacant

Naast het begeleiden van IT-inkoop, IT-migratie en IT-implementatietrajecten wordt Mitopics regelmatig gevraagd voor het uitvoeren van second opinions en audits op specifieke IT-vraagstukken. Één van die vraagstukken betreft het adviseren over het IT-aspect bij fusies en overnames. Mede gezien de sterk groeiende vraag naar onze auditdiensten intensiveren we onze kennis en exposure rond beoordeling van IT tijdens fusie- en overnameprocessen en de begeleiding van de transitie van IT bij de integratie van de betrokken organisaties. Hierbij werken we o.a. samen met een senior CIO, die op dit onderwerp promoveert.

Rol van en werkwijze m.b.t. IT bij F & O

Bij fusie en overname wordt traditioneel en vanzelfsprekend veel aandacht gegeven aan financiële, commerciële en juridische aspecten. IT is echter steeds meer verweven met organisaties en daarmee van groot belang voor het resultaat van de primaire processen. Mede daardoor is de beschikbaarheid en prestatie van IT steeds belangrijker en daaraan gekoppeld aanzienlijke risico‚Äôs en kosten wanneer IT faalt.. Alleen al vanuit dit perspectief een goede reden om voor het sluiten van de deal de IT-situatie gericht te beoordelen. Daarmee kunnen na de fusie of overname de juiste keuzes met betrekking tot planning en uitvoering van de (IT-)integratie worden gemaakt. Mitopics heeft haar expertise in dergelijk trajecten en belangrijke methodieken (COSO ERM, CoBiT, ITIL, Prince 2) gecombineerd in een integrale aanpak met onderliggende instrumentarium (waaronder gedetailleerde checklisten).

Doel van de opdracht

Een beter inzicht krijgen in de wijze waarop in NL met IT wordt omgegaan bij fusie- en overnametrajecten en welke ervaringen organisaties hiermee hebben.

Bijvoorbeeld: is de IT situatie van de samen te voegen partners vooraf beoordeeld, zo ja op welke aspecten? Welke waarde hebben deze beoordelingen gehad tijdens en na de besluitvorming? Hoe is de samenvoeging (keuze tussen systemen en migraties) voorbereid en gepland? Hoe is de uitvoering verlopen en wat is daarbij cruciaal gebleken?  

Inhoud van de opdracht

De precieze inhoud en omvang van de opdracht wordt in onderling overleg nader bepaald. Vooralsnog denken we aan de volgende onderwerpen:

  • Korte literatuurstudie (gebruik maken van bronnen uit promotieonderzoek);
  • Opzet van onderzoeksmodel en onderzoeksvragen;
  • Toetsing van de toepasbaarheid door enquête en gesprekken met diverse organisaties;
  • Integratie van inzichten in factoren die van belang zijn voor IT bij fusie en overname.

Studieprofiel en vereiste competenties

  • Bedrijfskunde / BE / BIT / Informatica / Informatiemanagement (WO);
  • Zelfstandigheid;
  • Analytische, pragmatische, kritische opstelling;
  • Integratievermogen.

Begeleiding en vooruitzichten

Adequate ondersteuning door ervaren consultant met inhoudelijke en praktijkkennis. Goede vergoeding en adequate voorzieningen. Bij positief bevonden samenwerking mogelijkheid tot indiensttreding.

Locatie en periode

Gouda, gedurende 6 maanden (start z.s.m.).

Meer informatie? Geïnteresseerd?

Reinold van Bruggen: r.van.bruggen@mitopics.nl of 0182-573211.

Stage informatie

Bedrijf: Bedrijf: Mitopics

Locatie: Gouda

Opleidingsniveau: $stage.educationLevel.name}

Periode: 3 - 6 maanden

Type: Afstudeerstage

Vergoeding: Marktconform

Meer stages