Stagiair(e) Sociaal Domein

Berenschot

Stage informatie

Bedrijf: Berenschot

Locatie: Utrecht

Opleidingsniveau: WO

Periode:

Type: Werkstage

Vergoeding:

Deze stage is niet meer vacant

Berenschot zoekt een fulltime stagiair die een van onze adviseurs kan ondersteunen bij twee grote participatietrajecten.

Jouw profiel

Als (master)student heb je interesse in en kennis van het sociaal domein (in het bijzonder PGB). Het is jouw passie participatietrajecten vorm te geven.

Je werkzaamheden bestaan uit klantgesprekken samen met de adviseur die jij ondersteunt, soms verslaglegging van deze gesprekken en andere belangrijke taken in relatie tot de projecten die je zelfstandig, maar met begeleiding, uitvoert. Daarnaast vragen we je mee te denken over en te werken aan de ontwikkeling van ‘Well-Being’, een nieuwe propositie van Berenschot. Ook dit doe je samen met de adviseur die jij ondersteunt.

Gezien de hoeveelheid werk is deze stage niet te combineren met het schrijven van een scriptie.

Waar kom je terecht?

Je gaat aan de slag binnen de adviesgroep Maatschappelijke Ontwikkeling en Zorg, waar ruim dertig adviseurs werken op het gebied van Werk & Inkomen, Zorg, Onderwijs en Cultuur. Zij ondersteunen bestuurders en managers bij onder meer de ministeries van OCW, SZW en VWS, provincies, gemeenten en instellingen bij complexe politiek-bestuurlijke beleids- en organisatievraagstukken. Dit gebeurt in uiteenlopende opdrachten: organisatievraagstukken, (beleids)evaluaties, procesbegeleiding, het ontwikkelen van handreikingen/toetsingskaders, draagvlakonderzoek en samenwerkingstrajecten.

Interesse?

Heb jij belangstelling voor deze stageplaats? Solliciteer dan via het sollicitatieformulier .

Stage informatie

Bedrijf: Bedrijf: Berenschot

Locatie: Utrecht

Opleidingsniveau: $stage.educationLevel.name}

Periode:

Type: Werkstage

Vergoeding:

Meer stages

Stages