‘Ontwikkeling van een Asset voor Data Reconciliatie en Data Integriteit’ 311787

Accenture

Stage informatie

Bedrijf: Accenture

Locatie: Nederland

Opleidingsniveau: WO

Periode: 3 - 6 maanden

Type: Werkstage

Vergoeding: Ja

Deze stage is niet meer vacant

Accenture is een wereldwijd management consulting, technology services en outsourcing bedrijf. Met meer dan 310.000 mensen bedienen we klanten in meer dan 120 landen. We werken met onze klanten samen om hen te helpen high-performance bedrijven en overheden te worden. Daarvoor gebruiken we een combinatie van ongeëvenaarde kennis en ervaring in alle industrieën en bedrijfsfuncties en diepgaand onderzoek naar 's werelds meest succesvolle bedrijven.

Binnen de Financial Services cell wat onderdeel is van de Business Intelligence en Data Management area ligt de focus op technologien die gebruikt worden bij banken, verzekerings instanties en andere organisaties binnen de financiele industrie. De projecten die we uitvoeren zijn ondere andere, implementaties van bancaire software, data migraties, systeem upgrades of het doorvoeren van verbeteringen in het huidige IT landschap. Naast kennis van de verschillende technologien beschikken de medewerkers van Financial Services ook over kennis van algemene financiele processen zoals front office, back office en financiele

wet- en regelgeving.

Inhoud afstudeerproject

Probleemstelling
Een veel terugkerend project bij klanten in de financiële industrie is een data migratie project. Migratie is het proces van het verplaatsen van gegevens tussen bijvoorbeeld opslag types, databases of computer systemen. Een voorbeeld kan een migratie van gegevens van de ene soort database naar een ander soort database zijn. Dit vereist onder andere het omzetten van de data in een

gemeenschappelijk formaat wat de output van de oude database is, en de input voor de nieuwe database. Aangezien de nieuwe database anders georganiseerd kan zijn, kan het nodig zijn om een programma te schrijven dat de migratie bestanden kan verwerken en verifiëren.

Het verifiëren van de gemigreerde data is een andere belangrijk aspect van het proces. Dit proces wordt reconciliatie genoemd en met dit proces kan de gemigreerde data geverifieerd worden tegen de bron systemen en eventuele voor de organisatie opgezette business rules. Echter, de meeste projecten creëren hun eigen reconciliatie workflows en de bijbehorende set van tooling vanaf nul.

Door elke keer het wiel opnieuw uit te vinden is dit een tijdrovende klus. Een standaard tool die geïmplementeerd kan worden in verschillende situaties zou in deze gevallen dus erg helpen en het gebruik daarvan zal kennisuitwisseling tussen verschillende projecten vergemakkelijken.

Doel
Het doel van dit afstudeertraject is om een Accenture asset te ontwikkelen voor data reconciliatie en data integriteit welke gebruikt kan worden in een data migratie project en tevens meegenomen kan worden in een proposal naar de klant.

Als eerste stap zal de student een inventarisatie moeten maken van bestaande tools en processen binnen Accenture. Vervolgens dienen deze gebundeld en eventueel verbeterd worden, moeten missende items worden geïdentificeerd en ontwikkeld en uiteindelijk goed worden gedocumenteerd. Een ander belangrijk aspect van de tool zou een duidelijke presentatie en visualisatie van de reconciliatie resultaten moeten zijn. Dit zal het project in staat stellen om eenvoudig de resultaten te presenteren aan de stakeholders en snel in te spelen op eventuele reconciliatie issues. De standaard tool kan vervolgens als een out-of-the-box pakket worden aangeboden bij projecten of door Accenture als standaard tool worden meegenomen in een proposal voor een data migratie project.

Verder moet het gehele reconciliatie proces volledig geautomatiseerd kunnen worden uitgevoerd, startend van het lezen van de data van de bronsystemen (tekst, XML bestanden of databases), het uitvoeren van de analyse en het presenteren van de resultaten (in tabellen, grafieken etc.). Bovendien moet de uitvoeringstijd zo kort mogelijk zijn omdat een reconciliatie veelal meerdere keren uitgevoerd moet worden gedurende een kort tijdsbestek. Samengevat zijn de belangrijkste eisen van deze asset: een inventarisatie van de bestaande tools en processen binnen Accenture, een flexibele en configureerbare reconciliatie tool, met uitstekende en aanpasbare visualisatie mogelijkheden van de reconciliatie resultaten, evenals een volledige documentatie van dit proces.

Stage informatie

Bedrijf: Bedrijf: Accenture

Locatie: Nederland

Opleidingsniveau: $stage.educationLevel.name}

Periode: 3 - 6 maanden

Type: Werkstage

Vergoeding: Ja

Meer stages

Stages