Besturen en Samenwerken Fysieke Omgeving

Berenschot

Stage informatie

Bedrijf: Berenschot

Locatie: Utrecht

Opleidingsniveau: WO

Periode:

Type: Afstudeerstage

Vergoeding: Onbekend

Deze stage is niet meer vacant

Wil jij je afstudeerstage combineren met het opdoen van ervaring als consultant? Heb je affiniteit met complexe bestuurlijke processen in maatschappelijke en ruimtelijke opgaven? En wil je ervaren hoe het is om bij een groot, toonaangevend adviesbureau te werken? Dan is een stage bij Berenschot iets voor jou!

Berenschot heeft voor een periode van vijf maanden, met ingang van 1 september a.s., plaats voor één of twee stagiair(e)s voor de adviesgroep Besturen en Samenwerken Fysieke Omgeving. We zoeken masterstudenten(technische) bestuurskunde, politicologie, organisatiewetenschappen, economische geografie, bouwkunde, bedrijfskunde, planologie of sociologiedie breed inzetbaar zijn bij uiteenlopende opdrachten.

Wie zoeken we?
Als stagiair ben je bovengemiddeld gemotiveerd en heb je interesse in het adviesvak en bovendien een inhoudelijke interesse op het gebied van mobiliteit en infrastructuur, watermanagement, economische ontwikkeling, alliantiemanagement, krimp, gebiedsontwikkeling, wijkontwikkeling en/of citymarketing. Voorwaarde voor deelname is een afgeronde bacheloropleiding. Om de beste en meest gemotiveerde studenten te selecteren hanteren wij een selectie- en toelatingsprocedure.

Om stage te kunnen lopen bij Berenschot, moet je gedurende de gehele stageperiode ingeschreven staan bij een universitaire onderwijsinstelling. Voor het afstuderen ontvang je een stagevergoeding.

Waar kom ik terecht?
De adviesgroep Besturen en Samenwerken Fysieke Omgeving ) bestaat uit ruim 20 adviseurs, met name sociaal geografen, economen en (technisch) bestuurskundigen, die samenwerking organiseren rond complexe - voornamelijk ruimtelijke - vraagstukken en oplossingen. We voeren opdrachten uit voor onder meer de ministeries van EZ en I&M, provincies, gemeenten, uitvoeringsorganisaties (zoals Rijkswaterstaat en ProRail), waterschappen en publiek-private samenwerkingsorganisaties. De opdrachten betreffen draagvlakonderzoek, verandertrajecten, evaluaties, procesbegeleiding, professionalisering, ontwerpen, het ontwikkelen van handreikingen/toetsingskaders etc. Dit steeds op thema’s waar samenwerking tussen organisaties aan de orde is, zoals publiek-private samenwerking, wijk- en gebiedsontwikkeling, bevolkingskrimp, water, mobiliteit en infrastructuur, citymarketing, economische ontwikkeling.

Wat bieden wij?
Tijdens deze fulltime afstudeerstage krijg je gedurende vijf maanden de mogelijkheid het adviesvak van binnenuit te leren kennen. Globaal bestaat een stage bij Berenschot uit de volgende onderdelen:

?Meewerken in lopende opdrachten. Van meeschrijven aan offertes en rapporten tot het helpen organiseren van bijeenkomsten, van voorbereiden en afnemen van interviews tot het doen van deskresearch en het maken van presentaties.

?Professionele begeleiding door een adviseur van Berenschot, met oog voor je persoonlijke en je vakinhoudelijke ontwikkeling.

Hoe meld je je aan?
Ben je geïnteresseerd in deze uitdagende stage? Mail dan uiterlijk vrijdag 25 juli je motivatiebrief, cv en cijferlijst naar Isidoor van den Berk (i.vandenberk@berenschot.nl) en Dicky Sijpkens (d.sijpkens@berenschot.nl), o.v.v. ‘stageplek Berenschot BSFO’. Voor meer informatie kun je eveneens terecht bij Isidoor van den Berk en Dicky Sijpkens. Of kijk op de site van Berenschot onder Economie & Innovatie, Mobiliteit, Ruimte en Water.

Stage informatie

Bedrijf: Bedrijf: Berenschot

Locatie: Utrecht

Opleidingsniveau: $stage.educationLevel.name}

Periode:

Type: Afstudeerstage

Vergoeding: Onbekend

Meer stages

Stages