Over the Top - Nieuwe Generatie Managers

Ook onder topmanagers wordt het probleem van de vergrijzing steeds concreter. De spoeling wordt dun als het om nieuw toptalent gaat.

Rapporten