Brancherapport Gezondheidszorg 2009

PwC

In de zorgsector wordt een sterke interne beheersing, gericht op efficiency en operational excellence wordt vanwege te lage resultaten en onvoldoende groei van de solvabiliteit steeds belangrijker.

Rapporten