Healthcast - De Patient aan Zet

PwC

Het liberaliseren van de zorgmarkt is een experiment; een die niet te vergelijken valt met het vrijgeven van de telecom- en energiemarkten.

Rapporten