Raadsledenmonitor 2010

Necker van Naem

De oppositie is opvallend stelliger dan de coalitie in de waardering van het akkoord.

Rapporten