Een Generiek Functiehuis

Leeuwendaal

Het reduceren van het aantal functies wordt bewerkstelligd door werkzaamheden abstracter te beschrijven. De invoering van een generiek functiehuis springt in op deze behoefte.

Rapporten