Governance, Risk & Compliance Survey

KPMG

Veel organisaties tonen toenemende interesse in een regime waarin ondernemingsbestuur, risicomanagement en compliance een samenhangende eenheid vormen.

Rapporten