Zorgen voor Kwaliteit van Zorg

Gupta Strategists

In opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) onderzocht Gupta Strategists de mogelijkheden voor het geven van financiële prikkels om kwaliteit in de AWBZ te verbeteren.

Rapporten