Navigeren naar Herstel

Conclusion

De Nederlandse Hersenstichting heeft adviesbureau Conclusion opdracht gegeven om te onderzoeken hoe de zorg voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) kan verbeteren.

Rapporten