Onderzoek Zorgverzekeringswet

Boer & Croon

Aanleiding onderzoek Bij de invoering van de Zorgverzekeringswet is een uitvoerige discussie gevoerd over wat de effecten van een nieuw stelsel zouden zijn: Inmiddels zijn er drie jaar verstreken en

Rapporten