Ontwikkelingen in Wet Werk en Bijstand 2010

BMC

Kleine gemeenten (tot 50.000 inwoners) in Nederland kennen relatief grote tekorten doordat het aantal burgers dat afhankelijk is van een bijstandsuitkering vorig jaar sterk gegroeid is.

Rapporten