Dialoog over Strategie Rendeert

Berenschot

Tijdens de crisis geven bedrijven de voorkeur aan een top-down gedreven strategieproces. Deze keuze is niet verstandig.

Rapporten