Innoveren met Resultaat

KplusV

Veel sectoren zien innovatie als dé bron voor een gezonde economische toekomst. Het idee van Nederland als kenniseconomie versterkt deze gedachte.

Rapporten