Lean IT in de Zorg

Quint Wellington Redwood

Een van de meer recente gebieden waar Lean principes werden ingezet en tot belangrijke verbeteringen hebben geleid is de gezondheidszorg.

Rapporten