Investeringsbereidheid in de zorg

Boer & Croon

Onderzoek onder risicodragend vermogenverstrekkers, pensioenverzekeraars, zorgverzekeraars en curatieve zorgaanbieders wat die partijen beschouwen als cruciale voorwaarden voor een succesvolle bijdra

Rapporten