Onderzoek Crowdfunding en Informal Investing

KplusV

Hoofdvraag van dit onderzoek is 'Hoe verhouden crowdfunding en informal investing zich tot elkaar, is er synergie'? Het Ministerie van Economische Zaken wil meer zicht krijgen op de mogelijke synergi

Rapporten