Liquidity Risk Management in Europe

Double Effect

Ondanks de geïntroduceerde verbeteringen in Basel III, blijft liquiditeitsrisicomanagement nog altijd een zwakke plek in de internationale Basel akkoorden / standaarden.

Rapporten