Online Ad Spend Study 2012

Deloitte

Ondanks het lagere consumentenvertrouwen en de huidige economische omstandigheden blijft de digitale advertising markt stabiel.

Rapporten