HeadFirst

Bedrijfsprofiel van HeadFirst: een overzicht van HeadFirst nieuws, interviews, werken bij, contactgegevens en overige informatie op Consultancy.nl.
HeadFirst - Labels | Consultancy.nl

HeadFirst | Labels

HeadFirst

HeadFirst is het label van HeadFirst Source Group dat gespecialiseerd is in matchmaking. Bij matchmaking werven en selecteren wij hoogopgeleide kennisprofessionals voor opdrachtgevers. Hiervoor zetten wij ons netwerk in van ruim 25.000 zelfstandig professionals en 3.500 leveranciers met tienduizenden professionals in dienst. 

Wij treden volledig vendor neutral op. Wij hebben geen voorkeursafspraken met leveranciers en detacheren geen eigen personeel. Ons enige belang: een marktconform tarief voor zowel de opdrachtgever als opdrachtnemer. Onze vaste lage marge (geen percentage) borgt dit belang. Wij hebben zelf geen enkele baat bij een hoger uurtarief van de professional. 

Wij zijn tegen nodeloze ketenvorming: wij huren zelfstandig professionals altijd direct in, zonder tussenkomst van andere partijen. Bij onze leveranciers, ofwel detacheerders, huren wij professionals in die daar in vaste dienst zijn. Wij brengen de professional altijd direct in contact met de eindklant.

De kracht van HeadFirst als matchmaker is dat het aanbod al klaar staat als de vraag komt. Legt een opdrachtgever een wervingsvraag bij HeadFirst neer, dan kunnen wij door onze proactieve werkwijze garanderen dat er altijd meerdere, geschikte professionals beschikbaar zijn. Essentieel hierbij is dat de wervingsvraag van beide kanten helder en volledig is. Hiervoor werkt HeadFirst via een gestructureerd proces, dat ondersteund wordt met het in eigen beheer ontwikkelde Vendor Management Systeem (VMS) genaamd Select. Omdat wij de kwaliteit van de professionals willen waarborgen, voeren wij bij iedere nieuwe aanmelding een quality-check uit en volgt een kennismaking.

Zowel HeadFirst als Source verzorgt het contractmanagement voor opdrachtgevers: HeadFirst nadat een match succesvol tot stand gebracht is, Source als Managed Service Provider. Ook het contracteren van professionals die door de opdrachtgever zelf zijn geworven, is een van onze diensten. Het inhuren van externen brengt kansen met zich mee, maar ook veel risico’s. Wij bewaken deze risico’s op arbeidsrechtelijke, fiscale en overige juridische gebieden en dekken deze volledig af. Daarnaast coördineren en regelen wij alle overeenkomsten en administratieve procedures. Het resultaat: zorgenvrij inhuren tegen een minimale administratieve belasting en minimale kosten. 

Source

Als Managed Service Provider gaan wij een stap verder dan onze dienst matchmaking: wij nemen het inhuur-proces van een opdrachtgever (gedeeltelijk) uit handen en optimaliseren dit verder. Onze consultants leiden de centralisatie van inhuur naar één punt, met als belofte: gegarandeerde kostenbesparing zonder verlies aan kwaliteit. 

Source is het label binnen HeadFirst Source Group dat optreedt als Managed Service Provider. Wij fungeren als verlengstuk van de HR- of Inkoopafdeling en nemen vanuit die rol veel werk uit handen; wij werven de juiste professionals, regelen de screening, zorgen voor de contracten en administratieve afhandeling, doen tijdige betalingen, nemen de inhuurrisico’s weg en bieden inzicht middels dashboards en rapportages. Daarnaast monitoren wij de performance van de ingehuurde professionals, managen leveranciers en onderhandelen bestaande contracten uit. 

Veel winst is te behalen in het optimaliseren van het inhuurproces. Ondersteunend hieraan zetten wij een Vendor Management Systeem (VMS) in. Dit kan ons eigen inhouse ontwikkelde systeem Select zijn, maar ook andere in de markt aangeboden Vendor Management Systemen. Wij implementeren wat voor de opdrachtgever de beste oplossing is.

Wat wij doen, doen wij transparant. De marges, het inkoop- en verkooptarief zijn voor opdrachtgevers openbaar Door middel van geavanceerde real time dashboards en rapportages bieden wij opdrachtgevers constant nieuwe inzichten rondom processen, budgetten, kostenbesparingen en andere mogelijkheden voor efficiency.

Designated Professionals

Het gehele inhuurproces voor opdrachtgevers gefaciliteerd in één applicatie: van opdracht tot contract, dossier en factuur. Het beheren van een eigen flexibele schil, waarin passende professionals zelfs direct benaderd, kunnen worden. Volledige toegang tot alle contracten en documenten van ingezette professionals. Real time inzicht in managementinformatie. Select biedt het opdrachtgevers allemaal.

Select is het Vendor Management Systeem (VMS) van HeadFirst Source Group, waarmee opdrachtgevers volledige grip krijgen op flexibele capaciteit. Onze vennootschap Designated Professionals is het label dat Select ontwikkelt en levert. Opdrachtgevers maken gebruik van het white label VMS, doorgaans in combinatie met de MSP-dienstverlening van Source. Daarnaast wordt het binnen HeadFirst Source Group ingezet voor het beheren van het netwerk van leveranciers en zelfstandig professionals, de dossiervorming en het contractmanagement.

HeadFirst - Labels | Consultancy.nl
Adres - en contactgegevens van HeadFirst Source Group . Neem contact op met HeadFirst Source Group via telefoon of email.
HeadFirst Source Group - Contact | Consultancy.nl

HeadFirst | Contact

Adresgegevens HeadFirst hoofdkantoor:
Polarisavenue 33
2132 JH Hoofddorp
Nederland

Contactgegevens:
Telefoon: +31 (0)23 - 568 56 30

HeadFirst Source Group - Contact | Consultancy.nl
Bedrijfsprofiel van HeadFirst Source Group : een overzicht van HeadFirst Source Group nieuws, interviews, vacatures en stages, events, rapporten en contactgegevens.
HeadFirst Source Group | Consultancy.nl

HeadFirst

HeadFirst Source Group is een beursgenoteerde organisatie en marktleider op het gebied van inhuur van externe hoogopgeleide professionals. Wij verbinden zelfstandig professionals (zp’ers) en professionals in dienst van leveranciers met opdrachtgevers. Daarbij beheren wij de contracten, verzorgen de administratieve en financiële administratie en sluiten inhuurrisico’s uit. Wij vervullen tevens een kennis- en adviesrol naar zowel opdrachtgevers, leveranciers als de ingehuurde zelfstandig professionals. Onderdeel van HeadFirst Source Group zijn de bedrijven HeadFirst, Source, Proud Company en Designated Professionals.

Organisaties moeten zich in steeds hoger tempo kunnen aanpassen aan ingrijpende veranderingen, gedreven door snelle technologische, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen. Strategische personeelsplanning is onontbeerlijk en de arbeidsmarkt wordt noodzakelijkerwijs flexibeler. Het aantal zelfstandig professionals blijft groeien. Een baan voor het leven is iets uit het verleden: organisaties zien extra deskundigheid en denkkracht steeds vaker als iets dat op maat en tijdelijk ingezet kan worden. Deze ontwikkelingen gaan zo snel, dat werk zoals wij het kennen binnen tien jaar compleet veranderd is. Waar flexibeler gewerkt wordt, zijn de verbindingen minder duidelijk. En juist daar kan HeadFirst Source Group van betekenis zijn. 

Sinds onze oprichting in 1995 zijn wij actief in het IT-vakgebied, waarin ons netwerk logischerwijs groot is, maar in het afgelopen decennium hebben wij ons succesvol ontwikkeld als dienstverlener op andere vakgebieden waarbinnen hoogopgeleide professionals actief zijn zoals finance, bancair, marketing, juridisch, inkoop, HR en technical engineering. Wij richten ons op grote organisaties (corporates), middelgrote organisaties en (semi)overheid. Branches waarin wij momenteel veel opdrachtgevers hebben, zijn de financiële dienstverlening, het onderwijs, industrie, oil & gas, utility, telecom, retail, technologie en ICT-sector (system integrators). 

Het netwerk van HeadFirst Source Group kent meer dan 25.000 unieke zelfstandig professionals en 3.500 leveranciers met tienduizenden professionals in dienst. Zij hebben een profiel in ons online platform Select. Jaarlijks bemiddelen en/of contracteren wij meer dan 2.000 nieuwe professionals. Op ieder moment zijn ongeveer 5.000 professionals, zelfstandig professionals of medewerkers van leveranciers op projectbasis bij opdrachtgevers aan het werk.

Bedrijfsinformatie van HeadFirst Source Group : diensten, hoofdkantoor, aantal medewerkers, omzet en overige bedrijfsgegevens van HeadFirst Source Group .
HeadFirst Source Group - Bedrijfsinformatie | Consultancy.nl

HeadFirst | Bedrijfsinformatie

HeadFirst Nederland

Opgericht
:
Oprichters
:
Type bedrijf
:
Diensten
:
Hoofdkantoor
:
Aantal kantoren
:
Aantal medewerkers
:
Omzet
:
CEO / Managing Partner
:
Een overzicht van de social media accounts van HeadFirst Source Group op LinkedIn, Twitter, Facebook, Google+, YouTube en Instagram.
HeadFirst Source Group - Social Media | Consultancy.nl

HeadFirst | Social Media

HeadFirst Nederland

Werken bij HeadFirst Source Group : Kom meer te weten over een carrière bij HeadFirst Source Group en ontdek hoe het is om voor HeadFirst Source Group te werken.
HeadFirst Source Group - Werken bij | Consultancy.nl

HeadFirst | Werken bij

HeadFirst Source Group heeft de afgelopen jaren als werkgever een snelle ontwikkeling  doorgemaakt. Wij zijn een beursgenoteerde organisatie geworden, met een half miljard euro omzet, mooie aansprekende opdrachtgevers, een intern ondernemersklimaat en een diversiteit aan ontwikkelen doorgroeimogelijkheden. Betrokkenheid, plezier en ownership staan centraal in onze organisatie. Wij stimuleren persoonlijk ondernemerschap en verantwoordelijkheidsgevoel. Wij hebben van nature een informele cultuur met korte lijnen, maar zetten daartegenover dat professionaliteit doorklinkt in alles wat wij doen. Zo zijn wij een betrouwbare werkgever, waar ‘goed werkgeverschap’ de boventoon voert.

Onderdeel van HeadFirst Source Group zijn de bedrijven HeadFirst, Source, Proud Company en Designated Professionals. Op dit moment bestaat de organisatie uit ruim 100 medewerkers. Informatie over onze vacatures staat op www.headfirst.nl.

HeadFirst Source Group - Werken bij | Consultancy.nl

HeadFirst |