Labels

HeadFirst Group is marktleider op het gebied van organiseren van inhuur van externe professionals; matchmaking, contracting, payrolling, global sourcing en managed service providing. Wij organiseren de inhuur van meer dan tweehonderd opdrachtgevers in de Benelux, voornamelijk bestaand uit corporate organisaties en grote overheidsinstanties. Dagelijks werken meer dan 9.000 professionals via onze organisatie bij deze opdrachtgevers, waarmee wij een jaaromzet realiseren van circa 900 miljoen euro.

Onderdeel van HeadFirst Group zijn onder andere de bedrijven HeadFirst, Myler en Staffing Management Services. Door de unieke samenstelling van bedrijven – met ieder zijn eigen specialistische diensten - heeft HeadFirst Group een oplossing voor ieder inhuurvraagstuk. Zorgeloos inhuren, dat is onze belofte.

HeadFirst

HeadFirst is het label van HeadFirst Group dat gespecialiseerd is in matchmaking. Bij matchmaking werven en selecteren wij hoogopgeleide kennisprofessionals voor opdrachtgevers. Wij treden volledig vendor neutral op. Wij hebben geen voorkeursafspraken met leveranciers en detacheren geen eigen personeel. Ons enige belang: een marktconform tarief voor zowel de opdrachtgever als opdrachtnemer. Onze vaste lage marge (geen percentage) borgt dit belang. 

Zowel HeadFirst,  Source als Myler verzorgen het contractmanagement voor opdrachtgevers. Ook het contracteren van professionals die door de opdrachtgever zelf zijn geworven, is een van onze diensten. Het inhuren van externen brengt kansen met zich mee, maar ook veel risico’s. Wij bewaken deze risico’s op arbeidsrechtelijke, fiscale en overige juridische gebieden en dekken deze volledig af. Daarnaast coördineren en regelen wij alle overeenkomsten en administratieve procedures. Het resultaat: zorgenvrij inhuren tegen een minimale administratieve belasting en minimale kosten.

Voor meer informatie: https://www.headfirst.nl 

Staffing Management Services

Als Managed Service Provider gaan wij een stap verder dan onze dienst matchmaking: wij nemen het inhuur-proces van een opdrachtgever (gedeeltelijk) uit handen en optimaliseren dit verder. Onze consultants leiden de centralisatie van inhuur naar één punt, met als belofte: gegarandeerde kostenbesparing zonder verlies aan kwaliteit.

Staffing MS is het label binnen HeadFirst Group dat optreedt als Managed Service Provider. Wij fungeren als verlengstuk van de HR- of Inkoopafdeling en nemen vanuit die rol veel werk uit handen; wij werven de juiste professionals, regelen de screening, zorgen voor de contracten en administratieve afhandeling, doen tijdige betalingen, nemen de inhuurrisico’s weg en bieden inzicht middels dashboards en rapportages. Daarnaast monitoren wij de performance van de ingehuurde professionals, managen leveranciers en onderhandelen bestaande contracten uit.

Veel winst is te behalen in het optimaliseren van het inhuurproces. Ondersteunend hieraan zetten wij een Vendor Management Systeem (VMS) in. Dit kan ons eigen inhouse ontwikkelde systeem zijn, maar ook andere in de markt aangeboden Vendor Management Systemen. Wij implementeren wat voor de opdrachtgever de beste oplossing is.

Voor meer informatie: https://www.staffingms.com 

Myler

De vraag naar specialistische IT-professionals zal naar verwachting de komende jaren blijven stijgen, wat gezien de schaarste natuurlijk een uitdagend werkveld creëert. Daarom geloven we dat onze Global Sourcing dienstverlening het absolute verschil maakt in de markt. Door het overschot aan competente IT’ers uit het buitenland zijn we in staat om, ondanks de krapte in de markt, de beste match te blijven leveren. Dit doen we niet alleen met onze eigen medewerkers, maar ook met een team van partners. Of het nu gaat om de huisvesting van internationale IT-professionals, het regelen van hun visa of hen op weg helpen in Nederland. Myler faciliteert dit. Want zo kunnen wij behoefte aan extra ontwikkelcapaciteit, bijvoorbeeld op gebied van Java, PHP of Fullstack development, invullen.

Voor meer informatie: https://www.myler.nl

Between

Between heeft ruim 20 jaar ervaring in het vinden en contracteren van tijdelijk personeel. Mensen tot elkaar brengen en met elkaar verbinden doen wij namelijk al sinds 2000. Onze accountmanagers en recruiters spannen zich iedere dag enthousiast in om de optimale balans te vinden tussen de vraag naar en het aanbod van tijdelijke medewerkers.

Wij zijn gespecialiseerd in bemiddeling van professionals voor grote opdrachtgevers op de volgende gebieden: engineering, finance, HR, ICT opdrachten, interim management, legal en support.

Voor meer informatie: https://www.between.com