HR en de AVG

Considerati

Algemene informatie

Aanbieder: Considerati

Type: Training

Kosten: €750,-

Duur: 1 dag

Aantal deelnemers: 20

Doelgroep: Human resources

Taal: Nederlands

Op 25 mei 2018 is de nieuwe Europese privacywetging in werking getreden, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In deze basiscursus leert u de belangrijkste regels van de nieuwe privacywetgeving en leert u omgaan met de specifieke privacy aspecten van HR zoals monitoring, cameratoezicht, screening en verzuim. De cursus wordt in kleine groepen gegeven, is interactief en praktijkgericht, hierdoor is er ruimte voor vragen.

De volgende onderwerpen worden tijdens het ochtenddeel van de cursus behandeld:

  • Introductie & reikwijdte van de AVG, Op wie is de AVG van toepassing?
  • Wat zijn (bijzondere) persoonsgegevens? Wat niet?
  • Wat zijn de regels voor de verwerking van persoonsgegevens? Wat mag en mag niet met persoonsgegevens. 
  • Welke rechten zijn er voor de personen waarvan de gegevens worden verwerkt?

De volgende onderwerpen worden tijdens het middagdeel van de cursus behandeld:

  • U leert omgaan met de specifieke privacy aspecten van HR zoals monitoring, cameratoezicht, screening en verzuim.

Considerati heeft al ruim 10 jaar juridische praktijkervaring op het gebied van de privacyregelgeving bij private en publieke organisaties. De trainingen van Considerati zijn ontwikkeld door onderwijskundigen en worden gegeven door docenten met ruime ervaring in het academisch onderwijs. Tijdens de trainingen wordt gebruik gemaakt van een digitale leeromgeving, waardoor alle presentaties en onderliggende documenten voor de cursist ook buiten de training beschikbaar zijn. Op de cursusdag wordt een privacywetgevingsbundel met de AVG en uAVG verstrekt

Algemene informatie

Aanbieder: Considerati

Type: Training

Kosten: €750,-

Duur: 1 dag

Aantal deelnemers: 20

Doelgroep: Human resources

Taal: Nederlands

Meer opleidingen in Adviseren

Meer opleidingen in Adviseren

Meer opleidingen van Considerati

Meer opleidingen van Considerati

Meer opleidingen

Wij gebruiken je gegevens alleen om deze aanvraag te verwerken.
Lees onze gebruikersvoorwaarden voor meer informatie.