Opleiding Data Protection Officer / Functionaris voor de gegevensbescherming

Considerati

Algemene informatie

Aanbieder: Considerati

Type: Training

Kosten: €4.050,-

Duur: 6 dagen

Aantal deelnemers: 20

Doelgroep: Professionals, bedrijfs (juristen), privacy officers, Functionarissen gegevensbescherming, Advocaten, Security officers

Taal: Nederlands

Aan het eind van de opleiding bent u in staat om als zelfstandig Data Protection Officer te functioneren. Na het volgen van onze volledige opleiding kent u de juridische basis van de AVG, krijgt u praktische vaardigheden om een privacy programma uit te rollen, privacy impact assessments uit te voeren en leert u werken volgens het principe 'Privacy by Design'. Na deze opleiding is het ook mogelijk u te verdiepen in onderwerpen als Big Data, HR en marketing.

Het maximaal aantal deelnemers per groep is beperkt zodat alle cursisten voldoende persoonlijke aandacht krijgen van onze docenten. 

Het is ook mogelijk om losse modeles te volgen!

Programma

Juridisch kader AVG

Module 1 behandelt de belangrijkste begrippen en concepten uit de AVG: persoonsgegevens, verwerkingen, doelbinding en de grondslagen voor de gegevensverwerkingen.

Module 2 behandelt de belangrijkste eisen die aan de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker worden gesteld. In deze sessie komen de verantwoordingsplicht, de verwerkersovereenkomst, informatieplichten en rechten van de betrokkenen aan de orde (welke eisen stelt de AVG/Informatieplichten).

Praktische toepassing AVG

Data Governance: verwerkingsregister en inrichting privacybeleid

Module 3 leert u om gegevensverwerkingen in kaart te brengen (data mapping) en een bijbehorend register van verwerkingen op te zetten. Ook leert u hoe u een privacy compliance programma inricht en een privacybeleid te schrijven. Tenslotte wordt aandacht besteedt aan de (zachte) vaardigheden die een DPO nodig heeft om succesvol te zijn. Communicatie en DPO-skills.

Informatiebeveilging en Meldplicht datalekken

Module 4 gaat in op de onderwerpen informatiebeveiliging en de juridische en praktische aspecten van de meldplicht datalekken.

DPIA & Privacy by Design

Module 5 leert u hoe u een Data Protection Impact Assessment (DPIA) doet en hoe u volgens het principe van Privacy by Design werkt.

Actualiteiten in de privacywetgeving in Nederland en Europa (AVG/GDPR)

Deze cursus behandelt de laatste stand van zaken ten aanzien van de ontwikkeling in de privacywet en regelgeving in Nederland en Europa. Besproken worden: de meest recente jurisprudentie, opinies van de European Data Protection Board (EDPB), de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en recente onderzoeken van de AP en de EDPB. 

Kalender en Inschrijven

Bekijk het volledige aanbod van al onze cursussen op de cursusaanbod op de vernieuwde website. Tevens kunt u hier onze nieuwe cursuskalender voor dit jaar vinden.

Vragen? 

Heeft u vragen over deze opleiding of een van onze cursussen, bel ons dan gerust. Ook denken we graag mee over een maatwerkcursus of volledig programma voor uw kantoor.

Telefoon:  +31207370069
E-mail: education@considerati.com 

Algemene informatie

Aanbieder: Considerati

Type: Training

Kosten: €4.050,-

Duur: 6 dagen

Aantal deelnemers: 20

Doelgroep: Professionals, bedrijfs (juristen), privacy officers, Functionarissen gegevensbescherming, Advocaten, Security officers

Taal: Nederlands

Meer opleidingen in Adviseren

Meer opleidingen in Adviseren

Meer opleidingen van Considerati

Meer opleidingen van Considerati

Meer opleidingen

Wij gebruiken je gegevens alleen om deze aanvraag te verwerken.
Lees onze gebruikersvoorwaarden voor meer informatie.