Agile HR

Gladwell Academy

Algemene informatie

Aanbieder: Gladwell Academy

Type: Training

Kosten: €1.495,-

Duur: 2 dagen

Aantal deelnemers: 18

Doelgroep: HR professionals HR managers HR directors HR consultantss Voorlichters Communitymanagers HR Lijn-/stafmedewerkers

Taal: Nederlands

AGILE HR


Agile HR

De wereld is op hoog tempo veranderlijk. Dit vraagt iets van organisaties, HR, medewerkers en leiderschap. Hoe kan HR hier het beste in spelen op deze veranderlijkheid? Hoe bewegen zij zich rond de medewerkers en de overkoepelende organisatie? Dit vraagt om een vernieuwde blik op werken, samenwerken en communiceren. Door het actief uitdragen van de visie op Agile werken neemt HR een sturende rol aan in de organisatie verandering.

 

Transformatie naar een Agile HR organisatie

Tijdens de Agile HR opleiding leert u naar de toekomstige organisatie vanuit diverse invalshoeken te kijken. U leert wat de rol van HR is in diverse toekomstbeelden. Met de groep verkent u de implicaties van Agile werken voor de HR omgeving. Waarmee worden teams geconfronteerd? Wat zal dit betekenen voor de organisatiestructuur? Welke rollen bestaan, welke competenties zoekt u in nieuwe collega’s? Na deze tweedaagse training neemt u als HR professional een visionaire rol aan in de Agile transitie.

 


Agile HR


 

TIJDENS DE AGILE HR OPLEIDING LEERT U:

  • Actief en visionair optreden in de Agile transitie
  • Inzicht hebben op de impact van Agile werken binnen uw organisatie
  • Inzetten op duurzame inzetbaarheid en learning Agility
  • Direct beginnen met Agile HR voering
  • Sturen op Agile leiderschap in de rol van HR

 

DOEL:

Deze training is speciaal ontwikkeld vanuit de behoefte van HR om op meer strategisch niveau mee te praten in de organisatie. De tweedaagse training zorgt ervoor dat u als HR professional:

  • Agile werken in brede zin en Scrum specifiek leert kennen, begeleiden en toepassen
  • Snel kan anticiperen op veranderingen en impact op gedrag, communicatie en management
  • Een toekomstbestendige organisatie waarborgt en inspeelt op de veranderlijkheid van (interne) klantvragen

DUUR:

2 Dagen: De eerste dag loopt u aan de hand van casuïstiek uit de HR wereld het Agile en Scrum proces door. Op deze wijze gaat u de theorie doorleven en is de vertaling naar de eigen praktijk gemakkelijk te leggen. De tweede dag maakt u een verdiepingsslag en ontvangt u verschillende tools en handvaten om direct in de praktijk toe te passen.  Beide dagen zijn interactief vormgegeven met ruimte voor zowel een theoretisch raamwerk als ‘learning by doing’ waarbij deelnemers door middel van games leerervaringen opdoen.

 


Agile HR Agile HR Agile HR

 

Algemene informatie

Aanbieder: Gladwell Academy

Type: Training

Kosten: €1.495,-

Duur: 2 dagen

Aantal deelnemers: 18

Doelgroep: HR professionals HR managers HR directors HR consultantss Voorlichters Communitymanagers HR Lijn-/stafmedewerkers

Taal: Nederlands

Meer opleidingen in Agile

Meer opleidingen in Agile

Meer opleidingen van Gladwell Academy

Meer opleidingen van Gladwell Academy

Meer opleidingen

Wij gebruiken je gegevens alleen om deze aanvraag te verwerken.
Lees onze gebruikersvoorwaarden voor meer informatie.