Verdieping Beleids- en Bestuurskunde

PBLQ

Algemene informatie

Aanbieder: PBLQ

Type: Workshop

Kosten: €4.250,-

Duur: acht dagen

Aantal deelnemers: Onbekend

Doelgroep: Medior en senior beleidsmedewerkers en adviseurs.

PE Punten: Onbekend

Taal: Nederlands

De volgende stap in je eigen werk!

Je past de verschillende perspectieven en rollen in het beleidsproces toe op je eigen casus. Je oefent met ontwerpstrategieën en de uitvoeringsaspecten van beleid. Je maakt kennis met verticaal en horizontaal toezicht in het openbaar bestuur. En verscherp je je politiek-bestuurlijke gevoeligheid door te oefenen met actuele en mediagevoelige voorbeelden.

Waarom deze opleiding?

Als beleidsmedewerker of adviseur heb je al een paar jaar ervaring met het formuleren van doelstellingen, het voeren van overleg met stakeholders, het selecteren van beleidsinstrumenten en het evalueren van beleid. Toch merk je dat er nog een stap is te zetten in je werk en professionaliteit. Naar mate je meer ervaren bent krijg je meer te maken met de politiek-bestuurlijke agenda en mediagevoeligheid van onderwerpen. Je  wil meer weten van nieuwe ontwikkelingen, zoals de toepassing van gedragskennis in beleid en de veranderende relatie tussen overheid en burger en tussen overheden onderling, zoals de decentralisaties. Deze leergang helpt je om deze stap te zetten en op een hoger niveau beleid te ontwikkelen, uit te voeren en te evalueren.

Voor wie?

Medior en senior beleidsmedewerkers en adviseurs.

Werkvormen

  • In subgroepen werk je aan herkenbare cases en eigen casuïstiek, waarin onze meervoudige visie op beleid terug komt.
  • Interview met Ferry Mingelen.
  • Elektronische leeromgeving met kennisbank.
  • Feedback van kerndocenten dr. Peter Castenmiller en prof. dr. Klaartje Peters

Algemene informatie

Aanbieder: PBLQ

Type: Workshop

Kosten: €4.250,-

Duur: acht dagen

Aantal deelnemers: Onbekend

Doelgroep: Medior en senior beleidsmedewerkers en adviseurs.

PE Punten: Onbekend

Taal: Nederlands

Meer opleidingen van PBLQ

Meer opleidingen van PBLQ

Meer opleidingen

Wij gebruiken je gegevens alleen om deze aanvraag te verwerken.
Lees onze gebruikersvoorwaarden voor meer informatie.