Privacy by design

PBLQ

Algemene informatie

Aanbieder: PBLQ

Type: Workshop

Kosten: €195,-

Duur: Éen dag deel

Aantal deelnemers: Onbekend

Doelgroep: systeemontwikkelaars, juristen, beveiligers en informatiespecialisten

PE Punten: Onbekend

Taal: Nederlands

De workshop

In de workshop werkt u in een groepje met mensen uit verschillende organisaties en met diverse deskundigheden (informatiekundigen, juristen, informatiebeveiligers en systeemontwikkelaars) samen om een concrete casus op te lossen. De politiek heeft een uitgangspunt geformuleerd en het is aan de breed samengestelde groep deskundigen om een privacy vriendelijke invulling te geven aan de politieke wens. Zo ervaart u aan den lijve dat privacy by design in een dergelijke samenwerking praktisch hanteerbaar wordt en goed uitvoerbaar is.

Voor wie? 

Een gemengde samenstelling van de groep (met systeemontwikkelaars, juristen, beveiligers en informatiespecialisten) levert de beste leerervaring op, voel u vooral uitgenodigd wanneer u tot één van deze beroepsgroepen behoort. Vanwege het interactieve karakter van de workshop wordt het aantal deelnemers beperkt tot 25.

Eerdere workshops kregen van de deelnemers een acht! Bij aanmelding voor deelname ontvangt u een week vóór de workshop, de documenten ‘Privacy Baseline’ en ‘Handleiding Privacy by Design. Bij deelname wordt de gelegenheid geboden Permanente Educatie-punten te registreren.

Workshop begeleiders

De procesbegeleiding wordt verzorgd door Marcel Koers (CIP) en Dirk Schravendeel. Dirk is een informatiekundige die zich al zijn hele werkzame leven druk maakt over de elektronische overheid en het borgen van privacy. Hij was nauw betrokken bij de invoering van de GBA (nu BRP), het stelsel van basisregistraties en het burgerservicenummer. Momenteel werkt hij mee aan de invoering van een stelsel van elektronische identiteiten (eID). Dirk was lid van de werkgroep van het CIP die de ontwikkeling van de Privacy Baseline en het Handboek privacy by design heeft begeleid. De casus die in de workshop behandeld wordt, komt uit de adviespraktijk van PBLQ.

Marcel is senior enterprise architect bij het CIP en mede auteur van de producten in Grip op Privacy en Grip op SSD. Hij heeft ruime ervaring opgedaan in complexe aanbestedingstrajecten, ontwikkelen van strategieën en beleid. Dialoog en oplossingen die toepasbaar zijn hebben bij hem voorrang op contracten en plannen.

 

Algemene informatie

Aanbieder: PBLQ

Type: Workshop

Kosten: €195,-

Duur: Éen dag deel

Aantal deelnemers: Onbekend

Doelgroep: systeemontwikkelaars, juristen, beveiligers en informatiespecialisten

PE Punten: Onbekend

Taal: Nederlands

Meer opleidingen van PBLQ

Meer opleidingen van PBLQ

Meer opleidingen

Wij gebruiken je gegevens alleen om deze aanvraag te verwerken.
Lees onze gebruikersvoorwaarden voor meer informatie.