Leeratelier Samenwerken voor Waterprofessionals - met focus op het waterdomein

Aanbieder
Type
Training
Kosten
€1.575,-
Duur
2 dagen
Doelgroep
Waterprofessionals die werken in samenwerkingsverbanden of dit willen gaan doen
Taal
Nederlands

In dit tweedaagse leeratelier leer je verschillende vormen van samenwerken herkennen. Welke vorm past bij welk vraagstuk? Daarnaast krijg je inzicht in je eigen gedrag en handelen en de effectiviteit ervan. Samenwerken is namelijk ook mensenwerk. We bieden praktisch toepasbaar handelingsrepertoire om aan het werk te gaan.

“Samenwerken”, het toverwoord van deze tijd. Watervraagstukken worden steeds complexer en zijn zelden nog oplosbaar door één organisatie. Samenwerken is dan noodzakelijk. Met andere overheden, met private partijen, met particulieren. Maar samenwerken is wel degelijk een vak. En als het niet nodig is moet je het vooral niet doen.

In deze training werken wij samen met de deelnemers aan eigen casuïstiek en inspireren wij met prikkelende sprekers. Onderdeel van de training is een online leeromgeving met ruim 10 uur inspiratie, theorie en werkvormen. Tot slot krijg je een verfrissend magazine met naslagwerk en een uitgebreid werkboek mee.

Deze training:

  • geeft inzicht in hoe je succesvol werkt op het grensvlak van organisaties 
  • biedt een meervoudig perspectief op het herkennen, bouwen en evalueren van samenwerkingsverbanden
  • maakt je bewust van je eigen rol, stijl en reflexen in samenwerken
  • leert je soepel schakelen tussen coalities en rollen als tweebenige speler
  • vergroot je eigen handelingsrepertoire aan de hand van actuele casussen uit de eigen praktijk
  • zorgt voor kennismaking met deelnemers uit andere samenwerkingspraktijken.

Online trainen

Voorafgaand aan het atelier krijg je de mogelijkheid om alvast online kennis te maken met de belangrijkste concepten van samenwerken. De online training Leren Samen Werken van Twynstra Gudde is een efficiënte manier van leren waarmee je in de eigen vertrouwde omgeving kunt leren wanneer het jou uitkomt. Je kunt filmpjes bekijken, oefeningen doen en korte toelichtingen en artikelen doornemen rondom de verschillende vormen en rollen in samenwerking.

De inzichten die je via de online training opdoet en vastlegt worden gebruikt in het atelier. In de praktijk merken wij dat deze aanpak de kwaliteit van het leeratelier sterk verbetert. We kunnen sneller de diepte in en voorbeelden met elkaar bespreken. Na het atelier kun je bovendien alles nog eens rustig nalezen en -kijken.

Trainers

Deze training wordt verzorgd door Pim Nijssen, Martine de Jong en Joost Voerman, allen ervaren adviseurs en trainers op het gebied van samenwerkingskunde in het waterdomein.

Kosten, inclusief materialen, overnachtingen en verzorging

De kosten voor deze training bedragen € 1.575,-- (exclusief BTW) per deelnemer. Dit be­drag is inclusief alle trainingsmateriaal en verzorging gedurende de cursusdagen, maar exclusief een eventuele overnachting.  Na inschrijving ontvangt u een bevestiging. Indien u wilt overnachten verzoeken wij u hiervoor zelf een voorziening te treffen.

Algemene informatie

Aanbieder: TwynstraGudde

Type: Training

Kosten: €1.575,-

Duur: 2 dagen

Doelgroep: Waterprofessionals die werken in samenwerkingsverbanden of dit willen gaan doen

Taal: Nederlands

Meer opleidingen in Algemeen

Meer opleidingen in Algemeen

Meer opleidingen van TwynstraGudde

Meer opleidingen van TwynstraGudde

Meer opleidingen

Wij gebruiken je gegevens alleen om deze aanvraag te verwerken.
Lees onze gebruikersvoorwaarden voor meer informatie.