Vormgeven aan organisatieontwikkeling

Aanbieder
Type
Training
Kosten
€2.995,-
Duur
4 dagen
Doelgroep
Managers en adviseurs betrokken bij organisatieontwikkeling
Taal
Nederlands

Wilt u leren om effectieve interventies te ontwerpen? Om de ontwikkeling van de organisatie echt van de grond te krijgen? Resultaten te behalen? In deze 4-daagse training maakt u kennis met ontwerpen van effectieve organisatieontwikkeling. We werken met vraagstukken die in uw organisatie spelen. We gebruiken daarvoor het boek DRIE van Manon Ruijters en Ingelien Veldkamp.

Ondanks alle tijd en energie die men steekt in verschillende vormen van organisatieontwikkeling, levert dit niet altijd het gewenste resultaat op. Hoe weet je of een bepaalde interventie de juiste is? En welke vorm is het meest geschikt? Kun je verschillende interventies combineren? Hoeveel kun je naast elkaar inzetten? En hoe voorkom je een explosie aan activiteiten waarin niemand meer weet hoe en waarom? Dit zijn vragen die aantonen dat het ontwerpen van samenhangende, adequate interventies voor organisatieontwikkeling een vak op zich is, met eigen regels waarmee je als professional rekening dient te houden.

Vormgeven aan organisatieontwikkeling

Regelmatig komen opdrachtgevers naar Twynstra Gudde toe met ontwerpvragen, maar even vaak willen ze leren ontwerpen. We hebben geprobeerd professionals daarin in één of twee dagen mee te nemen (zoals in de Post-master LO&V, in de eendaagse bij Schouten Nelissen of via AOG). Maar telkens bleek dat ontoereikend. Professionals zijn geraakt, maar geven ook aan meer te willen. Dit heeft ertoe geleid dat we nu een langer traject aanbieden rondom het vormgeven van organisatieontwikkeling: vier dagen, één voor elk van de vier fasen van DRIE.

Training ontwerpen van organisatieontwikkeling

In deze 4-daagse leergang werken we vanuit eigen vraagstukken aan het ontwerpen van uw eigen organisatieontwikkeltraject. Dit doen we door de theorie uit het boek DRIE van Manon Ruijters en Ingelien Veldkamp te koppelen aan uw eigen werkpraktijk. Deelname is enkel mogelijk wanneer u op alle 4 dagen beschikbaar bent.

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor iedereen die aan de slag wil met het ontwerpen van organisatieontwikkeling: interne en externe adviseurs, organisatieontwikkelaars, ontwerpers, HRD’ers, HRM’ers en anderen die praktisch betrokken zijn bij organisatieontwikkeling. Zeker degenen die al eerder een kennismaking hebben gehad met dit vak en hiermee echt verder willen, nodigen we van harte uit om deel te nemen.

Opbrengst

Na deze 4-daagse bent u bekend met de theorie over organisatieontwikkeling:

  • Het model DRIE: Destinatie, Ruimte, Interventies en Eigenaren en de VIER fasen: verkennen, interpreteren, expliciteren, reflecteren.
  • Basiskennis over leren: leervoorkeuren, denkgewoonten (inclusief uw eigen profiel) en grondtonen van leren
  • U weet wat u doet, waarom u het doet, u kunt creativiteit de ruimte geven, maar ook bewust expliciteren wat wel of juist niet zal werken (en waarom) in een bepaalde situatie.

Daarnaast bent u beter in staat om:

  • Samenhang aan te brengen in adequate interventies om tot organisatieontwikkeling te komen
  • Keuzes te maken ten aanzien van het ontwerp
  • Fasering aan te brengen in uw organisatieontwikkeltraject
  • Vorm te geven aan inhoud en taal ten aanzien van het ontwerp.

Kosten en inschrijven

De kosten voor deelname bedragen € 2.995,00 (exclusief BTW) per deelnemer. Dit bedrag is inclusief alle trainingsmateriaal, inclusief het boek DRIE en catering gedurende de 4 opleidingsdagen. Na inschrijving ontvangt u een bevestiging van deelname. Er is plaats voor maximaal 14 deelnemers.

Algemene informatie

Aanbieder: TwynstraGudde

Type: Training

Kosten: €2.995,-

Duur: 4 dagen

Doelgroep: Managers en adviseurs betrokken bij organisatieontwikkeling

Taal: Nederlands

Meer opleidingen in Adviseren

Meer opleidingen in Adviseren

Meer opleidingen van TwynstraGudde

Meer opleidingen van TwynstraGudde

Meer opleidingen

Wij gebruiken je gegevens alleen om deze aanvraag te verwerken.
Lees onze gebruikersvoorwaarden voor meer informatie.