Leeratelier De Omgevinsgwet in de Waterpraktijk

Aanbieder
Type
Training
Kosten
€1.575,-
Duur
2 dagen
Doelgroep
Waterprofessionals die (gaan) werken met de nieuwe omgevingswet
Taal
Nederlands

In deze tweedaagse staan we stil bij de veranderende maatschappelijke context, waarop de Omgevingswet een reactie is. We gaan in op de hoofdlijnen van de nieuwe wet en staan stil bij de gevolgen voor collega’s in het waterdomein. Daarbij kijken we naar nieuwe vaardigheden die hierin gevraagd worden, zoals samenwerken en gaan we aan de slag met eigen casuïstiek.

De nieuwe Omgevingswet vraagt om een andere manier van werken. Kernwoorden zijn integraliteit, gebiedsgerichtheid en participatie. Maar wat betekent dat voor jouw organisatie en medewerkers? Zij werken vast al integraal gebiedsgericht en samen met omgevingspartners. Is het oude wijn in nieuwe zakken? Nee, zeker niet!

De samenleving is veranderd en dat merk je als overheid. Watervraagstukken worden complexer, waardoor samenwerken steeds belangrijker wordt. De nieuwe omgevingswet laat meer ruimte voor ontwikkeling, wat visie en analytische vaardigheden vraagt van ambtenaren. En tegelijkertijd moeten wateropgaven in nauwe samenwerking met de omgeving worden uitgevoerd, hetgeen inlevingsvermogen en onderhandingsvaardigheden vereist.

We noemen de moderne medewerker op het grensvlak van de eigen organisatie en het samenwerkingsverband “grenswerker”: een competente en flexibele medewerker, die met één been stevig binnen de eigen organisatie staat en met één been buiten, om effectief te kunnen samenwerken, om initiatiefnemers te kunnen faciliteren en om van buiten naar binnen kijkend de organisatie scherp te houden.

Opbrengst

We werken aan het vergroten van inzicht in:

 • De werking van de omgevingswet en de betekenis in de praktijk van de collega’s in het waterdomein, opdat soepele implementatie van de omgevingswet kan plaatsvinden 
 • De maatschappelijke ontwikkelingen die achtergrond zijn van de veranderingen in het omgevingsrecht (zoals de energieke samenleving) 
 • De verschillende vormen van samenwerken (‘Spectrum van Coalitievorming’) 
 • De verschillende invloedstijlen en handelingsrepertoire bij samenwerking (‘Signaturen voor Samenwerken’)
 • Spanning en dilemma’s in de werkpraktijk (‘Tweebenigheid’) 

Het stimuleren van:

 • Een actieve toepassing van veranderende manieren van samenwerken in de eigen werkpraktijk
 • Toepassing in de werkpraktijk en mogelijke vervolgtrainingen.

Praktisch

 • Tweedaagse
 • Datum: 21-22 september 2017, beide dagen van 09.00-17.00 uur
 • Inclusief online leeromgeving en excursie
 • Trainers: Martine de Jong, Pim Nijssen, Maarten Hoorn (Platform31)
 • Prijs €1.575,00 exclusief BTW

Online trainen

Voorafgaand aan het atelier krijg je de mogelijkheid om alvast online kennis te maken met de belangrijkste concepten van samenwerken. De online training Leren Samen Werken van Twynstra Gudde is een efficiënte manier van leren waarmee je in de eigen vertrouwde omgeving kunt leren wanneer het jou uitkomt. Je kunt filmpjes bekijken, oefeningen doen en korte toelichtingen en artikelen doornemen rondom de verschillende vormen en rollen in samenwerking.

De inzichten die je via de online training opdoet en vastlegt worden gebruikt in het atelier. In de praktijk merken wij dat deze aanpak de kwaliteit van het leeratelier sterk verbetert. We kunnen sneller de diepte in en voorbeelden met elkaar bespreken. Na het atelier kun je bovendien alles nog eens rustig nalezen en -kijken.

Trainers

Deze training wordt verzorgd door Pim Nijssen en Martine de Jong, beiden ervaren adviseurs en trainers op het gebied van de omgevingswet en samenwerkingskunde. Gastspreker is Maarten Hoorn (Platform 31).

Kosten, inclusief materialen, overnachtingen en verzorging

De kosten voor deze training bedragen € 1.575,-- (exclusief BTW) per deelnemer. Dit be­drag is inclusief alle trainingsmateriaal en verzorging gedurende de cursusdagen.  

Algemene informatie

Aanbieder: TwynstraGudde

Type: Training

Kosten: €1.575,-

Duur: 2 dagen

Doelgroep: Waterprofessionals die (gaan) werken met de nieuwe omgevingswet

Taal: Nederlands

Meer opleidingen in Operations

Meer opleidingen in Operations

Meer opleidingen van TwynstraGudde

Meer opleidingen van TwynstraGudde

Meer opleidingen

Wij gebruiken je gegevens alleen om deze aanvraag te verwerken.
Lees onze gebruikersvoorwaarden voor meer informatie.