Lean & Agile Fundamentals Training

UPD

Algemene informatie

Aanbieder: UPD

Type: Training

Kosten: €1.195,-

Duur: 2 dagen

Aantal deelnemers: 12

Doelgroep: Professionals

Taal: Nederlands

Succesvolle organisaties worden gekenmerkt door hun wendbaarheid en slagvaardigheid. Zij verstaan de kunst om zich zeer snel aan te passen aan veranderingen, zij wapenen zich tijdig voor bedreigingen en zijn als eerste in staat om kansen te benutten. Trends als Lean en Agile spelen daarop in. De theorie is uitstekend aan te leren. Optimale inzet en toepassing is een uitdaging.

Deze training gaat in op de achtergronden van diverse methoden en helpt u deze zodanig toe te passen, dat deze maximaal bijdraagt aan het bereiken van een hoge graad van wendbaarheid en slagvaardigheid! Dat is niet alleen onze eigen mening. Recent onderzoek van McKinsey toont aan dat 70% van de organisaties die Lean & Agile toepassen, zich sneller aanpassen aan marktveranderingen en tegelijkertijd gezonder en stabieler zijn dan traditioneel ingerichte organisaties.

Inzet van Lean & Agile methoden

“Als een hamer het enige gereedschap is waarover je beschikt, ben je geneigd ieder probleem als een spijker te zien", heeft Maslow al eens gesteld. Zijn Lean (en Six Sigma) de enige manieren om duurzaam verbeteringen door te voeren? Wij denken van niet. Je dient als specialist op gebied van continu verbeteren in staat te zijn om de juiste keuzen te maken om methodieken aan uitdagingen te verbinden. Tijdens deze training besteden we op een praktijkgerichte manier aandacht aan Agile en Lean (Six Sigma) om tot de conclusie te komen dat het geen alternatieven zijn en dat ze juist veel overeenkomsten hebben en elkaar aanvullen en versterken. Deze training onderscheidt zich van standaard Lean en Agile trainingen, omdat het de kracht van verschillende visies combineert en zich richt op de juiste toepassing. Aan het eind van de training kent u niet alleen de theorie, maar kunt u de volgende dag al aan de slag met de materie.

De rode draad: kunt u ook disruptief zijn?

In deze training nemen we u allereerst mee in de uitdagingen die organisaties vandaag de dag ervaren ten aanzien van continue en snelle verandering. Organisaties die in het verleden zeer succesvol zijn geweest staan onder druk van disruptieve nieuwe bedrijven die business modellen omver gooien. De bestaande positie van grote spelers in de markt is meestal een voordeel, maar die positie beperkt ook de wendbaarheid. Bij dat vraagstuk staan wij stil. Is het geen prachtig idee om zowel sterk in de markt als wendbaar te zijn? We zullen gezamenlijk tot de constatering komen dat vrijwel elke organisatie wendbaarder kan worden, als een paar principes heilig worden nageleefd en men in staat is het achterliggende gedachtegoed als een olievlek te verspreiden. Daarna gaan we in op de theorie achter methoden als Lean, Six Sigma, Agile, Continuous Development en SAFe. We slaan bruggen tussen business en innovatie en leren dat verbetering zoveel mogelijk in bestaande processen moet worden ingebouwd. Aan de hand van praktijkvoorbeelden helpen we u om tot eerste ideeën voor toepassing binnen uw eigen bedrijf te komen. Vanuit die praktische oefening reiken we u gereedschappen aan om daar na de training zelf mee aan de slag te gaan en te bepalen welke verdieping nodig is.

UNC Plus Delta en DiVetro: exclusieve kennis gebundeld

Deze training is ontwikkeld in een samenwerkingsverband tussen de specialisten in het toepassen van Lean Six Sigma en Agile werken in de praktijk. UNC Plus Delta is al vele jaren de meest gevraagde adviseur en vooral ook implementator van het Lean Six Sigma gedachtegoed. DiVetro is de specialist in het professionaliseren en wendbaar maken van informatie- en innovatie gedreven organisaties. Tijdens de training behandelen wij concrete cases van organisaties die de principes van disruptie met succes in hun eigen organisatie hebben toegepast.

Concreet inspireren en leren we u...

  • hoe innovatie in processen ontdekt worden;
  • hoe bruggen zijn te slaan tussen bestaande processen, ICT en andere disruptieve wapens
  • de principes van Lean en Six Sigma;
  • de principes van Agile werken, inclusief Kanban en Scrum en het opschalen daarvan;
  • het gebruik van tools en technieken uit deze filosofieën;
  • het adequaat opzetten en gebruiken van Kanban- en Scrumborden;
  • de leer rondom methodieken, teamsamenstelling, -rollen, governance en meeting structuren in zowel Lean Six Sigma als Agile werken;
  • het gedachtegoed van continu verbeteren uit zowel Lean als Agile. Denk daarbij aan Plan – Do – Check – Act in een light variant van de DMAIC-werkwijze (Define, Measure, Analyse, Improve & Control), zodat verbeterpunten steeds geheel zijn af te ronden binnen een korte periode.

Praktische opzet

Wij doen er alles aan om saaie, abstracte en theoretische verhalen uit onze trainingen te weren. U leert terwijl u discussieert, oefent met concrete cases en kennis neemt van succesverhalen. Alles is gericht op het zelf nadenken en toepassen van het gedachtegoed.

Duur: twee dagen.
Groepsgrootte:Maximaal 14 deelnemers.
Inclusief: Lunch, locatie, opleidingsmateriaal en certificaat “Lean & Agile voor wendbare organisatie”.
Exclusief: Reiskosten, eventuele verblijfskosten (parkeren, overnachting etc.) en btw.

Is deze opleiding geschikt voor mij?

De Lean Agile opleiding is bedoeld voor verschilmakers en change agents. Mensen die begrijpen dat wendbaarheid noodzaak is om te overleven in een maatschappij die aan continue verandering onderhevig is. Wij bieden hen de argumenten om hiermee in hun organisatie te starten, top-down, bottom-up of een combinatie van beiden. Wij helpen mee maximale focus te zetten op resultaten, zodat verandertrajecten niet abstract blijven, maar daadwerkelijk slagen. Verder is de training uitstekend geschikt voor mensen die vanuit de business een betere aansluiting zoeken naar ICT-projecten of vice versa. Voorkennis is voor deze training niet noodzakelijk. Het opleidingsdenkniveau is HBO/WO.

Algemene informatie

Aanbieder: UPD

Type: Training

Kosten: €1.195,-

Duur: 2 dagen

Aantal deelnemers: 12

Doelgroep: Professionals

Taal: Nederlands

Meer opleidingen in Applicatiebeheer

Meer opleidingen in Applicatiebeheer

Meer opleidingen van UPD

Meer opleidingen van UPD

Meer opleidingen

Wij gebruiken je gegevens alleen om deze aanvraag te verwerken.
Lees onze gebruikersvoorwaarden voor meer informatie.