Studieweek Systemen

Aanbieder
Type
Workshop
Kosten
€2.950,-
Duur
5 dagen
Doelgroep
Organisatieprofessionals
PE Punten
28
Taal
Nederlands

Funderen van veranderen en organiseren

De Studieweek Systemen bestaat uit vijf dagen die elk in het teken staan van één stroming of een aantal aan elkaar verwante theorieën die de organisatie als systeem centraal zetten. In een breed aanbod van workshops wisselen theorie en praktijk elkaar steeds af.
 
Als het gaat om organisaties en verandering dan valt al snel het woord ‘systeem’. Systeemdenken, de organisatie als systeem, systemisch kijken, systeeminterventies. Wat bedoelen we eigenlijk? Zijn al die woorden synoniem aan elkaar? Of is het woord hetzelfde, maar zijn de uitgangspunten verschillend? Welke theoretische stromingen zien de organisatie als een systeem, en hoe zien ze dat dan? De diverse situaties waarin het begrip ‘systeem’ gebruikt wordt in relatie tot organisaties maakt het niet eenvoudig om (theoretische) verschillen of samenhang te zien. Voor velen blijft ‘systeemdenken’ een ambigue begrip. Als organisatieprofessionals blijven we daardoor in ons discours als het om systemen gaat vaak langs elkaar heenpraten.

Reden voor Sioo om een studieweek te organiseren over ‘Systemen’. Een intensieve week waarin we het begrip systeem in relatie tot organisaties in al zijn facetten bestuderen. Een keur aan docenten geeft, ieder vanuit hun eigen focus, een theoretische invulling aan het hybride begrip. Een brede waaier aan workshops biedt de praktische ervaring met vele instrumenten en methoden. We starten gezamenlijk vanuit een historische samenhang tussen de stromingen die we interactief verder versterken. 

Tijdens de studieweek Systemen bestudeert u verschillende aspecten van systeemdenken. We wisselen stevige kennisoverdracht in colleges van experts af met ‘ervaren en doen’ in een breed palet van workshops. We spelen in op de verschillende instapniveaus van deelnemers door reflectie op verschillende ervaringsniveaus aan te bieden.

De studieweek Systemen biedt u de mogelijkheid om de samenhang en verschillen tussen de stromingen te begrijpen, de stromingen theoretisch flink te verdiepen en praktische ervaring op te doen met een heel aantal instrumenten en methoden.

Algemene informatie

Aanbieder: Sioo

Type: Workshop

Kosten: €2.950,-

Duur: 5 dagen

Doelgroep: Organisatieprofessionals

PE Punten: 28

Taal: Nederlands

Meer opleidingen in Verandermanagement

Meer opleidingen in Verandermanagement

Meer opleidingen van Sioo

Meer opleidingen van Sioo

Meer opleidingen

Wij gebruiken je gegevens alleen om deze aanvraag te verwerken.
Lees onze gebruikersvoorwaarden voor meer informatie.