Strategisch Handelen

Sioo

Algemene informatie

Aanbieder: Sioo

Type: Workshop

Kosten: €2.050,-

Duur: 2 maanden

Doelgroep: Verander-, lijnmanagers en organisatieadviseurs

PE Punten: 27

Taal: Nederlands

De kunst van strategisch balanceren in verandertrajecten

In de workshop Strategisch handelen leert u strategischer op te treden in verandertrajecten, waardoor ook het verandertraject zelf succesvoller wordt. Door strategischer te kunnen reageren op de dynamische context waarin de verandering plaats vindt, bent u beter in staat vorm te geven aan uw veranderopdracht.
 
Waarnemen en diagnosticeren behoren tot de basis vaardigheden van veranderaars. Zij willen vervolgens kunnen anticiperen en reageren op de dynamiek van organisatorisch complexe omgevingen. Dat vraagt dat zij kunnen balanceren tussen loslaten en sturen, tussen het hoe, het wat, het waartoe en het wie. Dat vraagt ook dat zij, in een omgeving van wisselende stakeholders, verschuivende ambities en veranderende omgevingsfactoren, hoofd en bijzaken kunnen scheiden en kunnen omgaan met paradoxen. Kortom: Zij beheersen de kunst van het strategisch balanceren.

In de workshop Strategisch handelen leert u aan de hand van vijf perspectieven integraal te kijken naar organisaties en hun veranderambities. Die perspectieven zijn: strategische integraliteit, oriëntatie, complexiteit, veranderfocus en structuur. U werkt met zelf ingebrachte casuïstiek. U experimenteert met de verschillende dimensies van uw verandervraagstuk. U leert verbinding te leggen tussen strategie, organisatie en mensen. U gaat beter begrijpen hoe de interne en externe context werken. U gaat zelf makkelijker en handiger bewegen. U leert spelen met uw eigen stijl en voorkeuren in relatie tot de context en het vraagstuk.

Algemene informatie

Aanbieder: Sioo

Type: Workshop

Kosten: €2.050,-

Duur: 2 maanden

Doelgroep: Verander-, lijnmanagers en organisatieadviseurs

PE Punten: 27

Taal: Nederlands

Meer opleidingen in Management

Meer opleidingen in Management

Meer opleidingen van Sioo

Meer opleidingen van Sioo

Meer opleidingen

Wij gebruiken je gegevens alleen om deze aanvraag te verwerken.
Lees onze gebruikersvoorwaarden voor meer informatie.