Spannende Interventies in Groepen

Sioo

Algemene informatie

Aanbieder: Sioo

Type: Workshop

Kosten: €2.500,-

Duur: 1 maand

Doelgroep: Organisatieprofessionals

PE Punten: 30

Taal: Nederlands

‘De onderstroom boven’ in groepen met een taak

In de workshop Spannende Interventies in Groepen, die start met een tweedaags seminar, ervaart u wat er in de onderstroom in groepen met een taak gebeurt en welk effect dat heeft op u zelf, de samenwerking en de output. Welke interventies zijn effectief en wat vraagt dat van u?

In deze workshop gaat het om het opdoen van ervaring met en kennis over spannende interventies in groepen. Het gaat om spanning bij uzelf en spanning bij anderen. Door zicht te krijgen op patronen die spelen bij uzelf, in de deelnemersgroep en in andere groepen leert u deze spanning te containen. Containen betekent letterlijk omvatten. U leert spanning bij uzelf en in de groep te beschouwen als een min of meer normaal onderdeel van leven, leren en werken in groepen/organisaties. Het vermogen om te containen is een belangrijke voorwaarde voor het doen van effectieve interventies. In de workshop Spannende Interventies in Groepen werkt u zowel aan het verbeteren van het vermogen tot containen, als aan het doen van effectieve interventies.

Na afloop van de workshop heeft u:

  • Kennis over en ervaring met interventies in spannende situaties.
  • Zicht op zowel ‘on task’, ‘off task’ en ‘anti task’ spanningspatronen die vaak spelen.
  • Interventiemogelijkheden in het algemeen en specifiek voor uzelf.
  • Kennis van onderliggende theorieën en concepten en zicht op mogelijkheden tot verdere verdieping hiervan.

Algemene informatie

Aanbieder: Sioo

Type: Workshop

Kosten: €2.500,-

Duur: 1 maand

Doelgroep: Organisatieprofessionals

PE Punten: 30

Taal: Nederlands

Meer opleidingen in Adviseren

Meer opleidingen in Adviseren

Meer opleidingen van Sioo

Meer opleidingen van Sioo

Meer opleidingen

Wij gebruiken je gegevens alleen om deze aanvraag te verwerken.
Lees onze gebruikersvoorwaarden voor meer informatie.