Organisatiekunde

Sioo

Algemene informatie

Aanbieder: Sioo

Type: Workshop

Kosten: €1.975,-

Duur: 2 dagen

Doelgroep: Adviseurs, managers en kwartiermakers

Taal: Nederlands

Krijg zicht op organisatievormen en leer beter organiseren

De workshop Organisatiekunde biedt u een goed zicht op de fundamenten van organiseren en op de laatste stand van zaken in de praktijk op het gebied van organisatiekunde.

De workshop Organisatiekunde is gericht op adviseurs, managers en kwartiermakers die in de praktijk aanlopen tegen structureringsvraagstukken. Dat kan zijn vanwege grotere veranderingen zoals fusie, overname, reorganisatie of samenwerking in ketens, waar een duidelijk zichtbaar organisatievraagstuk aan vast zit. Het kan echter ook gaan om sudderende problemen in lopende organisaties, waar een nieuwe organisatievorm een oplossing voor kan zijn. Te denken valt aan te weinig samenwerking tussen afdelingen, trage besluitvorming of onvoldoende wendbaarheid.

In deze workshop maakt u kennis met de kernvragen in de organisatiekunde, de belangrijkste organisatievormen die in de geschiedenis zijn ontstaan en de grondslagen van die vormen. De essentiële vragen rondom ontwerpen, managen en besturen passeren de revue. Ook is er uitgebreid aandacht voor de nieuwste organisatievormen die zich in de praktijk ontwikkelen. Tijdens de workshop wordt telkens de vertaalslag gemaakt naar praktijkvoorbeelden en de vraagstukken waar u zelf tegenaan loopt.

De workshop start vanuit praktische issues die in organisatievormen aan de orde komen. Vragen zijn daar bij onder meer hoe een strategie of business model vertaald kan worden in een nieuwe organisatievorm, wat het effect is van structuur en besturing op samenwerking en wat de rol van cultuur is in een organisatievorm. Daarbij gaat het niet alleen over de rationele kant van organiseren, maar ook over spontane, zelforganiserende processen.

Na het volgen van deze workshop, heeft u goed zicht op de fundamenten van organiseren en op de laatste stand van zaken in de praktijk op het gebied van organisatiekunde.

Algemene informatie

Aanbieder: Sioo

Type: Workshop

Kosten: €1.975,-

Duur: 2 dagen

Doelgroep: Adviseurs, managers en kwartiermakers

Taal: Nederlands

Meer opleidingen in Adviseren

Meer opleidingen in Adviseren

Meer opleidingen van Sioo

Meer opleidingen van Sioo

Meer opleidingen

Wij gebruiken je gegevens alleen om deze aanvraag te verwerken.
Lees onze gebruikersvoorwaarden voor meer informatie.