DevOps Fundamentals (DASA)

Quint Academy

Algemene informatie

Aanbieder: Quint Academy

Type: Training

Kosten: €1.820,-

Duur: 3 dagen

Aantal deelnemers: 12

Doelgroep: Professionals

Taal: Nederlands/Engels

Cursusopzet

DevOps: de toekomst van IT! Deze 3-daagse training geeft een inleiding op DevOps, de culturele en professionele beweging waarin de nadruk ligt op communicatie, samenwerking, integratie en (uiteraard) automatisering met als doel de workflows tussen softwareontwikkelaars en operationele IT-professionals te verbeteren. Om doorstroom van IT-waarde naar de klant te maximaliseren, biedt DevOps verbeterde mogelijkheden om software en services sneller te ontwerpen, te ontwikkelen, te implementeren en te gebruiken ten behoeve van de business. Tot de voordelen van DevOps behoren hogere klanttevredenheid, betere kwaliteit, snellere levering en lagere kosten. Deze training heeft als doel u de benodigde achtergrondkennis aan te reiken waarmee u uw DevOps vocabulaire kunt uitbreiden en inzicht krijgt in de beginselen en werkwijzen van DevOps. Bovenal is de training ontwikkeld om u aan te moedigen een rol te vervullen als inspirator van verandering, waarbij u anderen aanstuurt en begeleidt door te delen en toe te passen wat u over DevOps hebt geleerd en nog zult leren. 

Leerdoelen

Nadat de deelnemers de training met succes hebben afgerond, beschikken ze over inzicht in DevOps en kunnen ze:

 • de belangrijkste concepten en beginselen van DevOps benoemen en bespreken
 • de voordelen van DevOps en continue levering voor de business opnoemen en toelichten
 • het Service Delivery-proces beschrijven
 • de concepten testautomatisering, infrastructuurautomatisering en build- en deploymentautomatisering toelichten
 • de verhouding tussen DevOps en de Lean- en Agile-methodieken beschrijven
 • een samenvatting geven van casestudies van IT-organisaties die een transformatie doormaken naar een Adaptive IT- en DevOps-model
 • de meest gebruikte en populairste DevOps-tools opnoemen
 • de kritische factoren voor een succesvolle DevOps-implementatie bespreken.

Deze DevOps training geeft professionals inzicht in de volgende onderwerpen:

 • de redenen voor de business en de IT om DevOps-werkwijzen in te voeren
 • antwoord op de vraag ‘wat is DevOps?’
 • de waarden en beginselen van DevOps
 • raakvlakken van DevOps met andere raamwerken, zoals Agile, Lean en ITSM
 • de kenmerken van een DevOps-cultuur
 • organisatorische aspecten van DevOps, zoals rollen, teams en organisatiestructuren
 • de belangrijkste DevOps-werkwijzen
 • veelgebruikte automatiseringsmethoden en categorieën van tools binnen DevOps
 • invoering van een DevOps-cultuur.

Voor wie is deze training ?

Deze DevOps training is geschikt voor iedereen die kennis wil opdoen van de toegevoegde waarde die DevOps kan bieden binnen een organisatie. Bijvoorbeeld in de rol van Scrum Master, Scrum Product Owner, software-ontwikkelaar, consultant, IT-operationsmanager of servicemanager.

DevOps Certificering en Examen

Na het succesvol afleggen van het examen ontvangt u het certificaat DevOps Fundamentals. Het examen duurt 60 minuten. Het gesloten boek-examen wordt online afgenomen en bestaat uit 40 meerkeuzevragen. Om voor het examen te slagen is een score van minimaal 65% vereist. Tijdens het examen is een surveillant aanwezig (fysiek of via een webcam).

Over DevOps Agile Skills Association (DASA)

De training DevOps Fundamentals is ontwikkeld door de DevOps Agile Skills Association (DASA). Deze not-for-profit organisatie heeft als doel om het DevOps competentiesprofiel te professionaliseren en standaardiseren op het gebied van inhoud en examinering. Voor meer informatie zie: http://www.devopsagileskills.org/

Algemene informatie

Aanbieder: Quint Academy

Type: Training

Kosten: €1.820,-

Duur: 3 dagen

Aantal deelnemers: 12

Doelgroep: Professionals

Taal: Nederlands/Engels

Meer opleidingen in Algemeen

Meer opleidingen in Algemeen

Meer opleidingen van Quint Academy

Meer opleidingen van Quint Academy

Meer opleidingen

Wij gebruiken je gegevens alleen om deze aanvraag te verwerken.
Lees onze gebruikersvoorwaarden voor meer informatie.