RSM Business Valuation

RSM Erasmus University

Algemene informatie

Aanbieder: RSM Erasmus University

Type: Executive

Kosten: €19.950,-

Duur: 14 maanden

Doelgroep: Finance professionals

Taal: Engels

De huidige financiële wereld is volop in beweging: investeringen, acquisities, fusies en desinvesteringen zijn aan de orde van de dag. De juiste kennis van waarderen is dan van essentieel belang. Sinds 1995 is Business Valuation van Rotterdam School of Management dé opleiding voor bedrijfswaardering in Nederland. De opleiding benadert het waarderen van ondernemingen vanuit een breed perspectief. Niet alleen komen de verschillende economische theorieën aan bod die aan de basis van het hedendaagse waarderen ten grondslag liggen, ook zal inzicht gegeven worden in de (inter)nationale fiscale en juridische wetgeving. En er wordt expliciet aandacht geschonken aan ethische vraagstukken gericht op actuele onderwerpen. De colleges worden gegeven door vooraanstaande experts, o.a. Jan Vis.

RSM Business Valuation is een intensieve, Nederlandstalige opleiding van 14 maanden, waarin u met uw vakgenoten, kerndocenten per vakgebied en gastdocenten uit het bedrijfsleven de benodigde kennis en vaardigheden opdoet om als zelfstandig waardeerder te functioneren. RSM Business Valuation biedt rechtstreeks toegang tot het examen ‘Register Valuator’ van het Nederlands Instituut voor Register Valuators.

RSM Business Valuation

Theorie, praktijk en interactie

De opleiding bestaat uit een theorie-en praktijkgedeelte. Tijdens de vijf theoriesessies maakt u zich de theorie eigen die ten grondslag ligt aan het waarderen van ondernemingen waarbij veel aandacht zal worden besteed aan nieuwe inzichten en recente ontwikkelingen. Wanneer u voor de theorie op alle vakgebieden geslaagd bent, kunt u direct doorstromen naar het praktijkgedeelte van het programma. De praktijk van het bedrijfswaarderen speelt een cruciale rol in de opleiding. De nadruk ligt op interactie en kennisuitwisseling, zowel tussen docenten en deelnemers als tussen deelnemers onderling. U rondt de opleiding af door de mondelinge verdediging van een zelfstandig geschreven waarderingsrapport.

Permanente Educatie

Het programma Business Valuation geeft u recht op 120 Permanente Educatie punten.

Voor wie

  • (Register-) Accountants 
  • Fiscalisten 
  • (Bedrijfs-) Economen 
  • Corporate Finance Specialisten 
  • Investment Bankers 
  • Fusie en Overname Specialisten 
  • Juristen 
  • Controllers 
  • Financieel Directeuren 
  • Professionals in participatiemaatschappijen.


Deelnemers zijn overwegend werkzaam binnen de financiële wereld (accountancy, beleggings- en investeringsmaatschappijen, corporate finance en banken). Het merendeel (zeventig procent) heeft een opleiding achter de rug op het gebied van (bedrijfs)economie of bedrijfskunde. De gemiddelde leeftijd is 38 jaar en de helft van de deelnemers heeft een werkervaring van meer dan vijftien jaar. Deze samenstelling staat borg voor een hoog niveau en een interactieve benadering. De deelnemers wisselen regelmatig ervaringen uit en profiteren op deze wijze van verschillende praktische inzichten. Dit is vooral na de theoriemodules van belang.

Algemene informatie

Aanbieder: RSM Erasmus University

Type: Executive

Kosten: €19.950,-

Duur: 14 maanden

Doelgroep: Finance professionals

Taal: Engels

Meer opleidingen in Finance

Meer opleidingen in Finance

Meer opleidingen van RSM Erasmus University

Meer opleidingen van RSM Erasmus University

lblMeereducationsT

Opleidingen

Wij gebruiken je gegevens alleen om deze aanvraag te verwerken.
Lees onze gebruikersvoorwaarden voor meer informatie.